Wiki source code of Office 365 na BlackBerry 10

Last modified by on 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 Office 365 může rovněž spolupracovat s mobilními zařízeními RIM BlackBerry 10 a vyšší, která mají na rozdíl od předchozích verzí již implementovanou technologii ActiveSync. Vzhledem k tomu, že jde o velmi okrajovou platformu, uvádíme pouze stručný popis jednotlivých kroků.
2
3 1. Přejdeme do menu **System Settings.**
4 1. Vybereme **Select Accounts.**
5 1. **Add Account.**
6 1. **Email, Calendar and Contacts.**
7 1. **Advanced **(Poznámka k Z10: Pokud se zobrazí virtuální klávesnice, odstraníme ji tažením dvěma prsty dolů).
8 1. V **Advanced Setup**, vybereme **Microsoft Exchange Active Sync.**
9 1. Zadáme **Description.**
10 1. Do položky **username **vložíme osobniCislo@vsb.cz.
11 1. Do položky **Email address** vložíme e-mail adresu.
12 1. Do položky **Password**, vložíme heslo používané do pošty.
13 1. Do položky **Server Address** vložíme "!outlook.office365.com"!.
14 1. **Next.**
15 1. Zařízení se pokusí o konfiguraci. Pokud je tato konfigurace úspěšná, zobrazí **Sync Settings.**
16 1. Vybereme **Synchronisation **a **Done.**
17 1. Stiskem **Back Arrow** se vrátíme do **System Settings.**
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava