Changes for page Webhostingové servery

Last modified by Martin Výlet on 28.05.2024 10:25

From version 1.11
edited by Denisa Wernerová
on 17.08.2015 08:32
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.1
edited by vyc022
on 30.09.2015 06:55
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.vyc022
Content
... ... @@ -4,7 +4,7 @@
4 4  * webmel53.vsb.cz
5 5  * webmel55.vsb.cz
6 6  
7 -Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/My- nebo PostgreSQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
7 +Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
8 8  
9 9  Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery [[HomeN>>servery.homen]] a [[HomeL>>servery.homel]].
10 10  
... ... @@ -13,7 +13,6 @@
13 13  
14 14  **MySQL**
15 15  
16 -* [[https:~~/~~/webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/]]
17 17  * [[https:~~/~~/webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/]]
18 18  * [[https:~~/~~/webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/]]
19 19