Changes for page Webhostingové servery

Last modified by Martin Výlet on 28.05.2024 10:25

From version 1.1
edited by Denisa Wernerová
on 27.02.2015 09:06
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.3
edited by bac0025
on 05.03.2015 08:13
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.bac0025
Content
... ... @@ -1,0 +1,39 @@
1 +K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:
2 +
3 +* webmel5.vsb.cz
4 +* webmel53.vsb.cz
5 +* webmel55.vsb.cz
6 +
7 +Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/My- nebo PostgreSQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
8 +
9 +//Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery// [[//HomeN//>>servery.homen]] //a// [[//HomeL//>>servery.homel]]//.//
10 +
11 +
12 +
13 +== (% style="font-size: 22px;" %)**Přístup k administraci databází**(%%) ==
14 +
15 +* **MySQL**
16 +
17 + [[https:~~/~~/webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/]]
18 + [[https:~~/~~/webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/]]
19 + [[https:~~/~~/webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/]]
20 +
21 +
22 +== (% style="font-size: 22px;" %)**Další informace**(%%) ==
23 +
24 +==== **[[Přenos souborů>>servery.prenos]]** ====
25 +
26 +Pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
27 +
28 +
29 +==== **[[Technické parametry>>servery.parametry]]** ====
30 +
31 +Otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.
32 +
33 +
34 +==== **[[Další informace>>servery.info]]** ====
35 +
36 +Optimalizace MySQL dotazů a jiné...
37 +
38 +
39 +==== **[[Datové kvóty na serveru webmel55>>servery.kvoty]]** ====