Datová úložiště

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:40

Centrální disková úložiště nabízejí kapacity, které jsou využitelné zejména v rámci univerzitního datového centra. V rámci datového centra se k těmto kapacitám lze dostat prostřednictvím SAN sítě protokoly FC/FCoE, popř. prostřednictvím protokolu NFS.

Role CIT

CIT zajišťuje provoz SAN infrastruktury i samotných diskových úložišť a jejich dostupnost v rámci datového centra. Provádí dohled nad provozem, odstraňování poruch a průběžné doplňování diskových kapacit.

Funkcionality

Díky použitým technologiím jsme schopni poskytovat i pokročilejší služby, zejména pak replikace, deduplikace a snapshoty. Veškerá data jsou uložena na diskových polích s využitím RAID technologií, k dispozici jsou spare disky, které jsou automaticky využívány v případě fyzické poruchy.

Deduplikace nám umožňují šetřit diskové kapacity. Shodná data, např. instalace různých systémů nebo jiné soubory, jsou fyzicky uloženy na diskových polích pouze jednou.

Diskové kapacity jsou přidělovány v návaznosti na provozované serverové systémy a služby v rámci datového centra. Své dotazy i požadavky na změnu technických parametrů na nás směřujte prostřednictvím webového rozhraní HelpDesk CIT.