Wiki source code of Datová úložiště

Last modified by on 30.07.2018 11:06

Show last authors
1 Centrální disková úložiště nabízejí kapacity, které jsou využitelné zejména v rámci univerzitního datového centra. V rámci datového centra se k těmto kapacitám lze dostat prostřednictvím SAN sítě protokoly FC/FCoE, popř. prostřednictvím protokolu NFS.
2
3 == Role CIT ==
4
5 CIT zajišťuje provoz SAN infrastruktury i samotných diskových úložišť a jejich dostupnost v rámci datového centra. Provádí dohled nad provozem, odstraňování poruch a průběžné doplňování diskových kapacit.
6
7 == Funkcionality ==
8
9 Díky použitým technologiím jsme schopni poskytovat i pokročilejší služby, zejména pak replikace, deduplikace a snapshoty. Veškerá data jsou uložena na diskových polích s využitím RAID technologií, k dispozici jsou spare disky, které jsou automaticky využívány v případě fyzické poruchy.
10
11 Deduplikace nám umožňují šetřit diskové kapacity. Shodná data, např. instalace různých systémů nebo jiné soubory, jsou fyzicky uloženy na diskových polích pouze jednou.
12
13 Diskové kapacity jsou přidělovány v návaznosti na provozované serverové systémy a služby v rámci datového centra. Své dotazy i požadavky na změnu technických parametrů na nás směřujte prostřednictvím [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]] HelpDesk CIT.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava