Stručný manuál k Microsoft Teams

Last modified by Tomáš Kodet on 03.08.2023 12:46

Web, aplikace a přihlášení

Web se nachází na adrese https://teams.microsoft.com/. Po přihlášení jej můžete ihned používat.

Webová verze je však funkčně omezená, proto zejména prezentujícím doporučujeme nainstalovat aplikaci do PC. Odkaz pro stažení naleznete přímo na výše zmíněném webu Teams po přihlášení nebo na: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.

Do aplikace na PC nebo na web Teams se přihlásíte pomocí univerzitního osobního účtu ve formátu login@vsb.cz a hesla k osobnímu účtu.
 

Vytvoření týmu

Vytvoření nového týmu a připojení členů

 1. V hlavním menu vlevo, vyberte položku „Týmy“. 
 2. Poté vyberte „Připojit se k týmu nebo vytvořit nový“ a „Vytvořit tým“. 
 3. Zobrazí se nabídka šablon týmů – vyberte dle potřeb. Pro studijní skupiny je doporučena šablona „Třída“, pro pracovní skupiny šablona „Pracovníci“. Každá šablona je totiž jinak nastavena a má jinou sestavu aplikací. Minimum základních aplikací se nachází v šabloně „Jiné“.
 4. Zadejte název týmu (studijní skupina, pracovní tým).
 5. Zadejte členy týmu vyhledáním jména nebo univerzitního os. čísla (LDAP login) a poté zvolte „Přidat“. Do řádku můžete zadat více členů naráz, a následně je hromadně "Přidat". Upozornění: v šabloně týmu "Třída" se oproti jiným šablonám vlastníci týmu jmenují „Učitelé“ a členové týmu „Studenti“. Jakmile přidáte členy do týmu, přijde jim oznámení na e-mail, který je s účtem spojen a okamžitě mohou k týmu přistupovat. Pokud si chcete tým nejdříve nastavit a poté zobrazit studentům/kolegům, tento krok přeskočte a členy přidejte později.
 6. Pokud nechcete členy týmu zadávat ručně, pomocí menu správy týmu máte dvě možnosti:
  • Vygenerovat odkaz, který ostatním sdílíte (např. emailem, skupině přes Edison), a po kliknutí na něj a schválení vlastníkem týmu je člen přidán.
  • Vygenerovat kód pro přidání - v menu „Správa týmu > Nastavení“ vygenerujete kód, který ostatním sdílíte. Členové se vložením kódu přidají do týmu sami – bez schválení vlastníkem. Nemáte tedy kontrolu nad tím, kdo se do týmu pomocí kódu přidá, proto po přidání a kontrole všech členů zvažte smazání vygenerovaného kódu.

1-vytvoreni-teamu.png

3-sablona-tymu.png

4-nazev-tymu.png

5b-clenove.png

generovani-kodu.png

Kopírování týmů

Nové týmy lze vytvářet také pomocí existujících týmů, proto si můžeme vytvořit tým jako šablonu, kterou budeme duplikovat. Zkopírují se kanály, karty, nastavení týmu, aplikace a členové (volitelné). Zprávy, soubory a obsah se nezkopírují.

teams-sablona.png

Menu týmu (karty), kanály, značky

Každý tým má přiřazené konverzace, úložiště souborů a aplikace – to vše naleznete v hlavním menu týmu nahoře. Položkám menu se říká "Karty". Ty se liší dle vybrané šablony při zakládání týmu, ale vždy jsou zde dvě základní karty "Příspěvky" (tj. konverzace v kanálu), a "Soubory" (úložiště). Můžeme přidávat další karty aplikací, dokumentů či webovou stránku.

S každým vytvořeným týmem vzniká hlavní kanál „Obecné“. Přidáním dalších kanálů pak lze tým rozdělit na menší skupinky. Kanály mohou být veřejné v rámci týmu, nebo soukromé, kdy přístup mají jen určení členové. Kanály mají vlastní karty „Příspěvky“ a „Soubory“ které jsou samostatně organizované od ostatních kanálů.

Další způsob, jak členit tým do skupin, jsou značky. Ty se vztahují pouze na členy týmu a nikoliv na informace v podobě konverzací či dokumentů. Značky jsou využívány ve formě @-zmínek. Pomocí značek tedy můžeme poměrně jednoduše oslovovat (upozorňovat) skupiny členů uvnitř týmů.

Správa týmu

Menu správy týmu se nachází napravo od názvu týmu (tři tečky). 

Můžete provádět: 

 • Měnit název týmu a nastavení zveřejnění v rámci univerzity („Upravit tým“). 
 • Zobrazit seznam členů, odebírat, přidávat členy a měnit jejich role v týmu (Vlastník, Člen a Host)
 • Přidávat a odebírat kanály, měnit jejich nastavení a členy. 
 • Měnit oprávnění členů rámci týmu – možnost měnit nastavení týmu, přidávat kanály, měnit konverzace atd. 
 • Přidávat/odebírat aplikace připojené k týmu

Sdílení souborů v týmu

Každý kanál týmu má svou vlastní složku, kde můžete sdílet soubory pro daný kanál. K této složce se dostanete tak, že přejdete na kanál a vyberete kartu "soubory" nad oknem konverzace. V této složce se automaticky objeví soubory které vkládáme do konverzace v rámci kanálu.

Pokud jste k vytvoření týmu použili šablonu "Třída", nalézá se zde speciální složka "Výukové materiály", jejíž obsah mohou upravovat pouze vyučující - vlastníci týmu. Pokud potřebujete podrobnější nastavení sdílení souborů a složek, přejděte ve složce souborů týmu do aplikace SharePoint (v menu nahoře klikněte na "Otevřít v aplikaci SharePoint"). Zde mimochodem naleznete i tzv. koš druhé fáze, kde naleznete odstraněné soubory a podrobnosti o jejich odstranění. Více o obnovení souborů z koše a jejich retenci naleznete v oficiální dokumentaci

Soubory týmu lze synchronizovat i lokálně, pomocí aplikace OneDrive, která bývá předinstalovaná ve Windows 10. Je pouze třeba být do OneDrive přihlášen univerzitním účtem a poté v týmu na kartě "Soubory" kliknout na "Synchronizovat" a složka se objeví ve správci souborů takto:

synchonizace.png

 

Schůzky

V menu týmu spustíme schůzku výběrem „Sejít se“.  V předsálí můžeme zvolit název schůzky, zkontrolovat výběr konkrétní kamery a mikrofonu a zvolíme „Připojit se“. Tímto se schůzka zobrazí v příspěvcích týmu a členové se do ní mohou připojit. 

Popis menu schůzky: 

 • Seznam členů – přes vyhledávací pole či získaný odkaz můžeme přidat další členy, stáhnout prezenční listinu, nastavovat oprávnění a role členů ve schůzce 
 • Konverzace – ukládá se, bude dostupná i při ukončení schůzky. 
 • Ruka – ekvivalent zvednuté ruky, zobrazí se v Seznamu členů. 
 • Sdílet obsah – nastavujeme sdílení obsahu ostatním účastníkům schůzky:
  • Plocha – sdílí se celá obrazovka. Tip: Pokud zaškrtneme „Zahrnout zvuk přehrávaný v PC“, sdílí se zvuk přehrávaný na PC spolu se zvukem Vašeho mikrofonu. 
  • Okno – sdílíme okno vybrané aplikace. Pokud okno sdílené aplikace opustíme, obraz účastníkům zmizí, dokud se do aplikace nevrátíme. 
  • PowerPoint prezentace – nahrajeme soubor prezentace, která se pak přehrává všem účastníkům 
  • Whiteboard – všem účastníkům se otevře sdílená tabule MS Whiteboard.
    

Další návody a videa

Oficiální dokumentace

Další návody