Nastavení automatického podpisu na konci e-mailu v Roundcube

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:46

  1. V menu klikněte na "Nastavení" > "Profily" > váš profil.
  2. Zaškrtněte volbu "HTML podpis" a klikněte na ikonu "< >". Poté vložte do textového pole vygenerovaný kód pomocí pravého tlačítka myši a volby "vložit" (nebo stisknutím kombinace kláves "CTRL" + "v"). Potvrďte "OK" a "Uložit".
  3. V "Nastavení" > "Vlastnosti" > "Psaní zpráv" vyberte "Vždy" u možnosti "Vytvářet HTML zprávy" a "Vždy" u možnosti "Automaticky přidat podpis". Změny uložte.
  4. Při psaní nové zprávy se vám automaticky načte podpis na konec zprávy.

    1.png