Hide last authors
Denisa Wernerová 1.1 1 1. Rozklikněte si zprávu, u které budete zjišťovat zdrojový kód, do samostatného okna.
Denisa Wernerová 2.2 2 1. Poté klikněte na **"Soubor" > "Informace" > "Vlastnosti"**.
3 1. Zdrojový kód najdete u položky **"Internetová záhlaví"** v okně s vlastnostmi zprávy.
4 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava