Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 4.3
edited by Denisa Wernerová
on 29.06.2015 10:20
To version 4.4
edited by Denisa Wernerová
on 31.07.2015 10:25
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,7 +1,8 @@
1 1  Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
2 2  {{id name="TCS_service"/}}
3 -(% style="font-size: 18px;" %)Certifikáty TERENA Certificate Service:
4 4  
4 +== Certifikáty TERENA Certificate Service: ==
5 +
5 5  (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Dne 1. února 2013 došlo ke změnám v procesu vydávání serverových certifikátů TCS. Věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto sdělění.
6 6  
7 7  Společnost Comodo, která je naším dodavatelem certifikátů TCS, od 1. února 2013 zavádí další ověření žádostí o serverový certifikát. Tentokrát budou ověřována data organizace. Ověření bude probíhat buď telefonicky, nebo písemně a bude do něj zapojen KAŽDÝ ŽADATEL o certifikát za organizaci. Ten si během podávání žádosti zvolí způsob ověření (telefonicky či listovní zásilkou) a bude kontaktován přímo Comodem zvoleným způsobem. Touto cestou mu bude sdělen kód, který vyplní přes URL. URL mu bude (včetně veškerých instrukcí) sděleno e-mailem.
... ... @@ -13,12 +13,13 @@
13 13  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Serverové certifikáty TCS>>||anchor="tcs_certifikat"]]
14 14  
15 15  Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
16 -\\\\(% style="font-size: 18px;" %)Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO:
17 17  
18 +== Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO: ==
19 +
18 18  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
19 19  
20 20  
21 -(% style="font-size: 18px;" %)Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty:
23 +== Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ==
22 22  
23 23  Tyto certifikáty jsou **vydávány studentům a zaměstnancům VŠB** - Technické univerzity Ostrava.
24 24  
... ... @@ -27,12 +27,12 @@
27 27  * {{id name="TCS_escience"/}}[[Osobní eScience certifikát TCS>>url:https://tcs-p.cesnet.cz/confusa/process_csr.php||name="TCS_escience"]]
28 28  jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Certifikáty obsahují jméno uživatele zbavené diakritiky, anglický název VŠB - Technické univerzity Ostrava, unikátní identifikátor uživatele (osobní číslo studenta/zaměstnance) a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců). Certifikáty vydává certifikační úřad //TERENA eScience Personal CA// akreditovaný u [[EUGridPMA>>url:http://eugridpma.org/]].
29 29  
30 -(% style="font-size: 14px;" %)**Postup pro vygenerování certifikátu a jeho import v poštovním klientovi:**
32 +**Postup pro vygenerování certifikátu a jeho import v poštovním klientovi:**
31 31  
32 32  * [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:os-cer-tcs]]
33 -
35 + {{id name="tcs_certifikat"/}}
34 34  
35 -(% style="font-size: 18px;" %){{id name="tcs_certifikat"/}}Serverové certifikáty TCS:
37 +== Serverové certifikáty TCS: ==
36 36  
37 37  Serverové certifikáty jsou podepsány TERENA SSL CA, která je podepsána AddTrust External CA Root (V prohlížečích se certifikát hlásí jako //Ověřeno pomocí TERENA//, případně //USERTrust identifikoval tento web jako~://).** **Tyto certifikáty jsou **vydávány pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně vsb.cz(% style="font-weight: normal;" %).(%%)**
38 38  
... ... @@ -43,15 +43,14 @@
43 43  
44 44  * Pro vygenerování žádosti můžete použít [[generátor konfigurace pro OpenSSL>>url:http://tools.cesnet-ca.cz/tcs-mkserverreq.phtml]]. Žádost se vkládá na stránce [[Žádost o TCS serverový certifikát>>url:https://tcs.cesnet.cz/req/]]. Aktuální seznam administrativních kontaktů pro VŠB-TUO je k nalezení na [[stránkách CESNET TCS>>url:https://tcs.cesnet.cz/doc/admins.php]].
45 45  * Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid]].
46 -
47 47  
48 -(% style="font-size: 18px;" %)Speciální typy certifikátů na VŠB:
49 +== Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
49 49  
50 50  Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
51 51  
52 52  Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
53 53  
54 -VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]]. Tento certifikát //nelze použít// pro připojování k Wi-Fi. Jeho vydání je //zpoplatněno//.
55 +VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho vydání je zpoplatněno.
55 55  
56 56  **[[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:postsignum]]**
57 57  )))
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava