Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 12.2
edited by Denisa Wernerová
on 26.06.2019 11:47
To version 12.3
edited by Denisa Wernerová
on 26.06.2019 12:03
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -8,10 +8,6 @@
8 8  Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
9 9  
10 10  Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
11 -
12 -* [[Osobní certifikáty TCS (TCS-P)>>uzivatel.certifikaty||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
13 -* [[Serverové certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty||anchor="tcs_certifikat"]]
14 -* [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>uzivatel.certifikaty||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
15 15  
16 16  
17 17  == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
... ... @@ -22,30 +22,23 @@
22 22  
23 23  Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
24 24  
25 -{{id name="TCS_osobni"/}}[[**Osobní certifit TCS**>>url:https://tcs.cesnet.cz/]] (podpisový)
21 +Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. SdružeCESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřujetšina běžných klientů elektronické pošty.
26 26  
27 -* slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. SdružeCESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
23 +* [[Postup pro vygeneroní a import osobního certifikátu>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
28 28  
29 -* [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
30 -{{id name="tcs_certifikat"/}}
31 -
32 32  === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
33 33  
34 -vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
27 +Vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
35 35  
36 -**Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát**, registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[Serverové cerifikáty TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]].
37 -
38 -* Pro vygenerování žádosti můžete použít [[generátor konfigurace pro OpenSSL>>url:https://tcs.cesnet.cz/requestconfig/]]. Žádost se vkládá na stránce [[Žádost o TCS serverový certifikát>>url:https://tcs.cesnet.cz/]]. V případě potíží můžete kontaktovat [[Helpdesk CIT>>doc:helpdesk.WebHome]] nebo napsat požadavek do fronty [[Certifikáty>>url:https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
39 -* Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid.WebHome]].
29 +* [[Postup vytvoření žádosti o serverový certifikát TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]]
40 40  
41 41  
42 42  == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
43 43  
44 44  Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
45 -{{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}
46 46  
47 -=== Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
36 +=== 3. Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
48 48  
49 -VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color:#990000" %)**vydání je zpoplatněno.**
38 +VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color:#990000" %)**vydání je zpoplatněno.**
50 50  
51 51  * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava