Wiki source code of Webhostingové servery

Last modified by on 20.01.2020 12:44

Show last authors
1 K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:
2
3 * webmel73.vsb.cz
4
5 Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
6
7 Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží server [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
8
9 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte na webserveru osobní údaje!**
10
11
12 **Přístup k administraci databází:**
13
14 **MySQL**
15
16 * [[https:~~/~~/webmel73.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel73.vsb.cz/phpmyadmin/]]
17
18 **Další informace:**
19
20 * [[**Přenos souborů**>>servery.webhosting.prenos.WebHome]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
21 * [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - základní parametry serveru, PHP, databáze a Apache.
22 * [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
23 * [[**Podpora webových serverů**>>doc:.podpora-webovych-serveru.WebHome]] - životnost webového serveru vs. verze PHP
24 * [[**Datové kvóty na serveru webmel73**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]
© 2015 - 2021 CIT, VŠB-TUO Ostrava