Last modified by on 22.11.2018 11:51

Show last authors
1 **Domovská stránka na serveru HomeN:**
2
3 Všichni zaměstnanci mající domovský adresář na serveru HOMEN si mohou vytvořit svou vlastní domovskou stránku.
4
5 Jak na to: ve svém domovském adresáři si vytvořte adresář ##"public.htm"## a do něj umístěte své dokumenty.
6
7 Jak si svou stránku zobrazit v prohlížeči? Zadejte URL ve tvaru:
8
9 ##http:~/~/HomeN.vsb.cz/~~osobni_cislo##
10
11 Osobní číslo zadávejte bez kontextu.
12
13 Pokud nechcete, aby se vaše stránka zobrazovala jenom jako seznam souborů, umístěte si do každého adresáře soubor ##"index.html"## nebo ##"index.htm"## a jeho obsah se zobrazí místo seznamu souborů.
14
15 Kdo má v současnosti domovký adresář na serveru HomeN ? Zaměstnanci FEI, FMT, HGF, FBI a všechny úvary rektorátu.
16
17
18 **Zabezpečený přístup k domovské stránce:**
19
20 Domovská stránka je přístupná také pomocí zabezpečeného (SSL) spojení na adrese:
21
22 ##https:~/~/HomeN.vsb.cz/~~osobni_cislo##
23
24
25 **Omezení přístupu k uživatelským stránkám:**
26
27 Všechny dokumenty umístěné na vaší web stránce jsou automaticky veřejné. Pokud si je chcete chránit, musíte si do vybraného adresáře umístit soubor ##".htaccess"##.
28
29 **.htaccess a .htpasswd**
30
31 Nejobvyklejší kombinací je použití souboru ##.htaccess## společně se souborem ##.htpasswd.##
32
33 Příklad souboru ##.htaccess##
34 ##AuthType Basic##
35 ##AuthName tajne-stranky##
36 ##AuthUserFile /home/fakulta/abc123/public.htm/tajne/.htpasswd##
37 ##<LIMIT GET POST>##
38 ##require valid-user##
39 ##</LIMIT>##
40
41 Obsah souboru ##.htpasswd## vytvoříte programem ##htpasswd##, který je součástí distribuce,
42
43 nebo je automaticky naistalován na každém počítači s OS Linux nebo WIN32, kde je instalován web server Apache.
44
45 **.htaccess a LDAP**
46
47 Přístup k vašim stránkám může být limitován i s využitím modulu [[auth_ldap>>url:http://www.rudedog.org/auth_ldap/]].
48
49 Příklad souboru ##.htaccess##
50 ##AuthName tajne-stranky##
51 ##AuthType Basic##
52 ##AuthBasicProvider ldap##
53 ##AuthLDAPURL ldaps://ldap.vsb.cz:636/ ##
54 ##require valid-user##
55
56 Takto může k vašim stránkám přistupovat každý, kdo má platné konto a heslo na VŠB-TUO ve stromě TUO.
57
58 Můžete přístup omezit na jednotlivce, skupiny nebo i fakulty. Příklad omezení pro všechny zaměstnance:
59 ##require ldap-group cn=ZAM_VSB,ou=UNI,ou=GROUPS,o=VSB##
60
61
62 **Používání skriptů:**
63
64 Z důvodu bezpečnosti, výkonu a stability nejsou na serveru homeN podporovány žádné skripty pro tvorbu dynamických www stránek.
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava