Web Server Apache na serveru Homen

Last modified by on 22.11.2018 11:51

Domovská stránka na serveru HomeN:

Všichni zaměstnanci mající domovský adresář na serveru HOMEN si mohou vytvořit svou vlastní domovskou stránku.

Jak na to: ve svém domovském adresáři si vytvořte adresář "public.htm" a do něj umístěte své dokumenty.

Jak si svou stránku zobrazit v prohlížeči? Zadejte URL ve tvaru:

http://HomeN.vsb.cz/~osobni_cislo

Osobní číslo zadávejte bez kontextu.

Pokud nechcete, aby se vaše stránka zobrazovala jenom jako seznam souborů, umístěte si do každého adresáře soubor "index.html" nebo "index.htm" a jeho obsah se zobrazí místo seznamu souborů.

Kdo má v současnosti domovký adresář na serveru HomeN ? Zaměstnanci FEI, FMT, HGF, FBI a všechny úvary rektorátu.
 

Zabezpečený přístup k domovské stránce:

Domovská stránka je přístupná také pomocí zabezpečeného (SSL) spojení na adrese:

https://HomeN.vsb.cz/~osobni_cislo
 

Omezení přístupu k uživatelským stránkám:

Všechny dokumenty umístěné na vaší web stránce jsou automaticky veřejné. Pokud si je chcete chránit, musíte si do vybraného adresáře umístit soubor ".htaccess".

.htaccess a .htpasswd

Nejobvyklejší kombinací je použití souboru .htaccess společně se souborem .htpasswd.

Příklad souboru .htaccess
 AuthType Basic
 AuthName tajne-stranky
 AuthUserFile /home/fakulta/abc123/public.htm/tajne/.htpasswd
 <LIMIT GET POST>
 require valid-user
 </LIMIT>

Obsah souboru .htpasswd vytvoříte programem htpasswd, který je součástí distribuce,

nebo je automaticky naistalován na každém počítači s OS Linux nebo WIN32, kde je instalován web server Apache.

.htaccess a LDAP

Přístup k vašim stránkám může být limitován i s využitím modulu auth_ldap

Příklad souboru .htaccess
 AuthName tajne-stranky
 AuthType Basic  
 AuthBasicProvider ldap
 AuthLDAPURL ldaps://ldap.vsb.cz:636/ 
 require valid-user

Takto může k vašim stránkám přistupovat každý, kdo má platné konto a heslo na VŠB-TUO ve stromě TUO.

Můžete přístup omezit na jednotlivce, skupiny nebo i fakulty. Příklad omezení pro všechny zaměstnance:
 require ldap-group cn=ZAM_VSB,ou=UNI,ou=GROUPS,o=VSB
 

Používání skriptů:

Z důvodu bezpečnosti, výkonu a stability nejsou na serveru homeN podporovány žádné skripty pro tvorbu dynamických www stránek.

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava