Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:55

Hide last authors
Denisa Wernerová 1.1 1 === CIT podporuje hardware a software na rektorátních pracovištích za následujících podmínek: ===
2
3 1. Operační systém Microsoft Windows ve verzích podporovaných výrobcem, nainstalovaný na PC nebo NB.
4 1. Kancelářský balík Microsoft Office ve verzi podporované výrobcem.
5 1. Cloudové aplikace služby Microsoft 365 (Office 365).
6 1. Aplikační software ostatních dodavatelů, u kterého výrobce zaručuje kompatibilitu s aktuálně podporovanými verzemi operačního systému Microsoft Windows a které byly pořízeny po konzultaci s CIT.
7 1. Periferní zařízení (tiskárny, skenery, atd.), u kterých výrobce zaručuje kompatibilitu s aktuálně podporovanými verzemi OS Microsoft Windows.
8 1. Mobilní telefony používající operační systém Android, které jsou aktuálně podporované výrobcem zařízení a jsou kompatibilní s IT systémy VŠB-TUO.
9
10
11 === Microsoft ===
12
13 Produkty firmy Microsoft se řídí zásadami životního cyklu:
14
15 * https://docs.microsoft.com/cs-cz/lifecycle/products/
16 Na těchto stránkách lze dohledat aktuální verze produktů firmy Microsoft a datum, kdy podpora skončí.
17
18
19 === OS Android ===
20
21 Podpora jednotlivých verzí a implementací OS Android závisí především na konkrétním výrobci zařízení. Google nemá při vydání nové verze přesně stanovenou dobu, po kterou bude trvat její podpora. V těchto případech je potřeba vždy individuálně posoudit konkrétní zařízení.
22 Zde lze nalézt alespoň orientační údaje o podporovaných verzích:
23
24 * https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history
25 * https://endoflife.date/android
26
27
28 === Ostatní aplikační SW ===
29
30 U aplikačního software ostatních dodavatelů záleží na konkrétním výrobci. Většinou lze tento údaj dohledat na jeho webových stránkách.
31
32
33 === CIT nepodporuje následující hardware a software: ===
34
35 1. Jakákoli zařízení firmy Apple.
36 1. Osobní počítače s operačním systémem Linux.
37 1. Jakákoli zařízení s jinými operačními systémy, než jsou výše vyjmenované.
38 1. Periferní zařízení, u kterých výrobce nezaručuje kompatibilitu s aktuálně podporovanými verzemi OS Microsoft Windows.
39 1. Pevné telefonní přístroje.
40 1. Soukromá zařízení zaměstnanců VŠB-TUO s výjimkou konfigurace MS RDS na zařízeních pracovníků odd. 9520 a 9530.
41 Tato zařízení je možné používat, pokud to není v rozporu s interními předpisy VŠB-TUO, ale je na uživateli, jak si zajistí jejich provoz.