Show last authors
1 **Přístup na disky serveru HomeN bez použití Novell klienta:**
2
3 * [[**Návod na připojení disku ze serveru homeN bez použití Novell klienta**>>servery.homen.disky.WebHome]]**.**
4
5
6 **Novell klient - instalace, nastavení přihlašování:**
7
8 V některých případech způsobuje Novell klient např. neobvykle dlouhé spouštění aplikace ASPI. Může také znesnadňovat otevírání adresářů např. v aplikaci Word.
9
10 (% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)Pokud nevyužíváte síťových služeb NOVELL pak doporučujeme NOVELL klienta neinstalovat.(%%)
11
12 **Klienta Novell si můžete stáhnout:**
13
14 * Z našeho úložiště pro studenty a zaměstnance univerzity po zadání [[jednotného (LDAP) hesla>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]:\\
15 ** [[Novell Client 2 SP1 for Windows 7>>url:https://install.vsb.cz/stu/Novell/Novell-Client-2-SP1-for-2008-Win7-Vista.exe]]
16
17 * Můžete si ho stáhnout zdarma (po zaregistrování) na adrese [[http:~~/~~/download.novell.com/>>url:http://download.novell.com/]] buď zadáním Novell Client do vyhledávacích polí nebo přímo v sekci most popular, kde se Novell Client většinou nachází.
18
19
20 **Nastavení ve Windows 7:**
21
22 * [[Nastavení kontextu klienta Novell ve Windows 7>>url:http://dokis.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/pc/win7-kontext]] = návod pro nastavení kontextu dle vašeho uživatelského jména.
23 * [[Bezkontextové přihlašování ve Windows 7>>url:http://dokis.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/pc/win7-bezkontext]] = návod k nastavení klienta sítě Novell pro bezkontextové přihlašování. Při přihlašování pak již není zapotřebí zadávat kontext.
24
25
26 **Přihlášení klienta Novell pouze na pracovní stanici:**
27
28 * [[Přihlášení klienta Novell - pouze na pracovní stanici>>url:http://dokis.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/pc/login-workstation]] = návod k přihlášení klienta sítě Novell pouze na pracovní stanici, bez přihlášení do sítě Novell a připojení síťových disků.
29 * [[Změna přihlašovacího hesla do Windows s klientem do sítě Novell při změně jednotného hesla>>url:http://dokis.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/pc/win-zm-hesla]] = návod ke změně přihlašovacího hesla do operačního systému Windows s klientem do sítě Novell při změně jednotného hesla.
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava