Návody pro síť Novell

Last modified by on 01.10.2019 12:16

Novell klient - instalace, nastavení přihlašování:

V některých případech způsobuje Novell klient např. neobvykle dlouhé spouštění aplikace ASPI. Může také znesnadňovat otevírání adresářů např. v aplikaci Word.

Pokud nevyužíváte síťových služeb NOVELL pak doporučujeme NOVELL klienta neinstalovat.

Klienta Novell si můžete stáhnout:

Nastavení ve Windows 7:

Přihlášení klienta Novell pouze na pracovní stanici:

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava