Často kladené dotazy studentů k EDISONU

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:45Nelze se přihlásit do systému EDISON
Nefunguje přihlášení do EDISONU, pošty apod. Zapomenuté heslo.

Odpověď:
Při problému s heslem, prosím, projděte kontrolu stavu platnosti účtu/hesla a jeho reset viz Heslo - postup.
Další informace k jednotnému heslu a kde a jak si ho změnit/resetovat naleznete zde.
Správci EDISONu Vám nemohou měnit nebo resetovat heslo.
Nikdy nikomu nesdělujte své heslo! Nikdo po vás také nesmí vyžadovat sdělení hesla, a to jak telefonicky, tak ani emailem! Více zde.Bankovní spojení
Platnost bankovního spojení lze zadat pouze od následujícího dne (nelze zadat platnost od minulosti nebo od aktuálního dne). Důvodem je zasílání platných bankovních spojení do účetního systému.
Položky "platnost od" a "platnost do" znamenají od kdy a do kdy má škola tento účet pro kontakt se studentem používat.
Pokud máte číslo účtu devítimístné, vepisuje se do druhé části čísla účtu (které je desetimístné) a první část zůstane nevyplněna. První část účtu se doplní automaticky nulami.
Pokud máte nastavenou anglickou verzi prohlížeče, musíte zadávat i anglický formát data, tedy např. "Sep 19,2010". V české verzi je formát datumu dd.mm.rrrr (nebo jej lze vybrat z kalendáře).Předmět s červeným vykřičníkem v Osobním studijním plánu (OSP)
Předmět je označen červeným vykřičníkem, pokud již není v daném akad. roce nasazen ve studijních plánech. Většinou se jedná o předmět, který student v minulém akad. roce nevykonal a byl mu znovu zapsán. Tyto předměty řeší studijní oddělení.Nevidím výsledek ze zkoušky v Osobním Studijním Plánu (OSP)
Pokud pedagog pouze zadá body a neuzavře předmět jako celek (není vyplněno "uzavřeno dne"), pak student neuvidí výsledek v OSP - zde se zobrazí pouze konečné výsledky. Průběžné výsledky lze vidět v menu Studium → Aktuální výsledky.Nelze si v OSP zvolit povinný předmět
Povinné předměty se při tvorbě OSP přednastaví automaticky a nelze si je měnit. Studenti si vyberou pouze z nabídky povinně-volitelných a volitelných předmětů.Zobrazení definic SZZ studentům
Studentům se zobrazují definice SZZ vypsané v aktuálním akademickém roce. Pokud se chcete přihlásit k loňské definici SZZ, musí Vás přihlásit pedagog.Jak se dozvím o změně nebo zapsání výsledků za předmět?
V případě změny nebo zadání výsledků za předmět přijde informace o tomto na studentský e-mail, případně si lze nastavit přesměrování na jiný e-mail.Informace k volbě oboru
Pokud jste provedli volbu oboru a je schválena garantem, najdete tuto informaci v části Studium → Průběh studia. Je třeba v "Historie stavů za záznamů za akad. rok" vybrat "všechny".
Stav "neverifikován" znamená, že záznam je věcně schválen, ale je potřeba ještě v budoucnu provést kontrolu studia (studijní oddělení).Problém s přístupem do systému
Studenti, kteří nejsou v aktivním studijním vztahu, nemají přístup do systému EDISON ani do jiných systémů na škole.
Týká se to zejména studentů, kteří přerušili studium nebo již mají vykonané státní závěrečné zkoušky.Nezobrazují se vypsané termíny ke zkouškám
Možné důvody a způsoby jejich řešení:
a) Předmět není ve stavu "zapsán" v Osobním Studijním Plánu.

  • Pro vyřešení této situace se obraťte na studijní oddělení.

b) Ještě nezačalo období přihlašování

  • Vyčkejte, než bude termín vypsán. V případě, že máte informaci, že již vypsán byl, kontaktujte vyučujícího, který jej vypsal, patrně nezahrnul váš obor nebo formu studia do termínu.

c) Předmět není v tomto akad. roce vyučován (není ve studijních plánech pro tento ak. rok pro daný obor, toto se stává u předmětů převedených z minulého akad. roku). 

  • Tyto předměty jsou označeny červeným vykřičníkem.
  • Opravu může provést studijní oddělení dané fakulty.

d) Nezobrazuje se vypsaný termín (opakovaný předmět z letního semestru)

  • Pokud máte daný předmět zapsán v OSP na kartě studenta v letním semestru a chcete se přihlásit na vypsaný termín, který proběhne již v zimním semestru, musíte si v menu "Přihlášení ke zkoušce" při volbě semestru navolit letní semestr.


Místo EDISONU se otevře okno ICQ
Po otevření web stránek školy a po přechodu na UNIS se potřebuji dostat do systému EDISON, ale místo žádosti o zadání login a hesla se mi otevře vyhledávání do ICQ.
Odpověď:
Problém bude zřejmě v nastavení prohlížeče. V prohlížeči Internet Explorer menu Nástroje → Spravovat doplňky → Povolit nebo zakázat doplňky → Zobrazit → Doplňky použité aplikací Internet Explorer je potřeba nastavit u ICQ Toolbar stav = Zakázáno.Čeština v souborech PDF ve Win 7
V případě problému s češtinou v PDF souborech v systému Win 7 doporučujeme nainstalovat si Adobe Reader verze 9.3.0. a vyšší.Informace k odevzdávání závěrečné práce
Odevzdávání závěrečné práce se řídí pokyny směrnic pro vypracování závěrečných prací (ZP). Do systému Edison je potřeba vyplnit abstrakt, klíčová slova a nahrát vypracování ZP ve formátu PDF/A. Postup, jak korektně vytvořit formát PDF/A naleznou studenti i pedagogové u ZP na záložce "Výsledky". Obsahově se text nahraného souboru musí shodovat s textem odevzdané tištěné práce. Přílohy se odevzdávají v komprimovaném souboru typu zip. Odevzdáním práce autor souhlasí se zpřístupněním své práce v rámci informačního systému univerzity pro oprávněné uživatele a potvrhuje shodu odevzdané elektronické verze práce s tištěnou. Po odevzdání práce a jejím schválení vedoucím práce již nemůže student v systému Edison se souborem manipulovat.Zrušení závěrečné práce
Žádám o zrušení bakalářské práce, opakuji 3. ročník a závěrečnou práci nemohu vykonat.
Odpověď:
S tímto požadavkem se, prosím, obraťte na vedoucího své práce.Nezobrazuje se volba předmětů
Dobrý den, chtěl jsem se přihlásit na předměty do navazujícího studia, ale žádné se mi tam nezobrazují. Přihlášku jsem podal a poplatek za navazující studium zaplatil.
Odpověď:
Pro volbu předmětů je potřeba, aby Vaše přihláška byla ve stavu Registrovaná, tedy zkontrolovaná studijním oddělením. Prosím, kontaktujte studijní oddělení.Jakým způsobem mám nahlásit změnu osobních údajů (např. změnu bydliště)?
Veškeré změny osobních údajů hlaste, prosím, na studijním oddělení příslušné fakulty, nikoliv přes HelpDesk.BP a DP - tvorba PDF ve formátu PDF/A
Přihlásíte se do Edisonu zvolíte záložku "Závěrečné práce a zkoušky" - na levé straně "Závěrečné práce", kde se Vám vypíšou všechny Vaše závěrečné práce. Zvolíte "Editovat" (znak tužky) a záložku "Výsledky". Dole se Vám objeví návody jak práci nahrát v příslušném formátu PDF/A.BP a DP - nelze vložit text
K úspěšnému odevzdání práce je potřeba vyplnění abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině a nahrání závěrečné práce v elektronické podobě ve formátu PDF/A (postup tvorby korektního formátu PDF/A naleznete na záložce „Výsledky“ v nápovědě dole).
Abstrakt a klíčová slova musí odpovídat tištěné verzi. Pro oddělení klíčových slov použijte středník s pravostrannou mezerou (; ).
Velikost jednotlivých souborů je omezena:

  • 20 MB pro vypracování
  • 30 MB pro přílohy


BP a DP - zvětšení kapacity pro vložení práce
Kapacitu přílohy může zvýšit vedoucí vaší závěrečné práce, obraťte se tedy prosím na něj.
Může ji také provést i garant závěrečných prací na vaší katedře.