Často kladené dotazy pedagogů k EDISONU

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:40Jak dodatečně editovat závěrečnou práci?
Pokud je potřeba provést úpravy ve specifikaci závěrečné práce, která je již schválená a zadaná studentovi (např. změna vedoucího práce), je nutné ji vrátit postupnými kroky zpět do stavu "Editovaná". Tedy je třeba zrušit zadání práce studentovi, zrušit schválení a vrátit k dopracování.Co dělat s předmětem, který již není ve studijních plánech pro daný akademický rok?
Pokud předmět není ve vybraném akad. roce a semestru nasazen ve studijních plánech, pedagog jej neuvidí v menu Výuka - Moje předměty. Takový předmět je v OSP studenta označený červeným vykřičníkem. Většinou se jedná o předmět, který student nevykonal a byl mu znovu zapsán. Studijní oddělení má možnost smazat předmět z OSP studenta a nahradit jej jinou verzí předmětu, která je nasazena v studijním plánu.

Další možnost je zařadit jej do speciálního bloku předmětů bez studijního plánu, pak se předmět bude chovat jako běžný předmět (provádí také studijní oddělení).Proč jsou některé termíny zkoušek zobrazeny červeně?
V menu Moje předměty - Zkoušky jsou zobrazeny červeně ty termíny, kde nejsou u přihlášených studentů zadané všechny výsledky. Je potřeba zapsat výsledek některým z těchto způsobů:

 • zadat úspěšný výsledek (zadat body a datum uzavření)
 • zadat neúspěšný výsledek (např. 0 bodů a studentovi se odečte 1 pokus)
 • omluvit studenta u termínu (zatrhnout checkbox „Omluven“, student nepřijde o pokus)
 • zadat, že student se nedostavil bez omluvy (nezadají se body, studentovi se odečte 1 pokus)

Nezadaný výsledek u termínu blokuje studenta v přihlášení na další termín!!!Příprava státních závěrečných zkoušek (SZZ) - doporučený postup

 1. Definovat předměty SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Předměty SZZ).
 2. Vytvořit definice SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Definice SZZ - zadat období konání SZZ, začátek a konec přihlašování studentů, definovat povinnost a počet předmětů).
 3. Vytvořit komise SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Zkušební komise SZZ pro garanta - definovat termín, místnost zasedání komise SZZ).
 4. Provést přiřazení studentů ke komisím (je nutné, aby student byl přihlášen u definice SZZ, měl ZP ve stavu „odevzdána“ a měl ukončenou studijní část (provedenou kontrolu studia).
 5. Zapsat zápis o SZZ (Absolventské řízení - Závěrečné zkoušky - Zápis o SZZ pro zapisovatele).


Jak vytisknout zkušební zprávu za všechny termíny?
Výuka - Moje předměty - záložka Zkoušky je možno vytisknout zkušební zprávu za všechny vypsané termíny. Je potřeba kliknout na ikonu nikoliv na řádku u termínu, ale v hlavičce tabulky (zeleně podbarveno).Jak zadat výsledky nepřihlášenému studentovi na termín?
Výsledky je možno zapsat i studentovi, který není na termín přihlášený. V záložce Zkoušky zvolím termín, stisknu tlačítko Výsledky a pod editačním řádkem se nachází checkbox nastavený implicitně na "jen přihlášení", což lze změnit a zobrazí se i nepřihlášení studenti.Proč nevidím seznam studentů v záložkách Úkoly, Zápočty, Zkoušky?
V těchto záložkách v Moje předměty se zobrazují ti studenti, kteří mají vygenerované úlohy k danému předmětu. Toto je závislé mj. na podmínkách absolvování, pokud tyto neexistují nebo nejsou platné, pak se ani studentům nevygenerují úlohy. Nastavení podmínek absolvování se provádí v menu Příprava výuky - Tvorba studijních plánů - Podmínky absolvování předmětu. Nastavení podmínek provádí garant předmětu, garant verze předmětu případně osoba pověřená na katedře správou předmětů.

Na rozdíl od toho k zobrazení studentů v záložce Seznam studentů stačí, když studenti mají předmět zapsán v OSP.Jak je to s nastavením kapacity u termínu s více předměty?
"Maximální počet studentů" udává celkovou kapacitu termínu."Kapacita" u jednotlivých úkolů/předmětů udává maximální počet studentů, kteří se mohou přihlásit k tomuto úkolu/předmětu. Součet dílčích kapacit může překročit Maximální počet studentů.Nelze vypsat termín k předmětu
Zkontrolujte si podmínky absolvování u daného předmětu (v menu Příprava výuky - Tvorba studijních plánů - Podmínky absolvování předmětu).

 • Úloha musí být nastavena jako "termínovaná ".
 • Samotný zápočet nelze nastavit jako termínovanou úlohu, zápočet musí mít alespoň jednu podúlohu (např. písemku), která je označena jako termínovaná.


Kdo může zapisovat výsledky za zkoušky a uzavřít předmět?
Výsledky za zkoušky v menu Moje předměty v záložce Zkoušky zadává pedagog, případně pověřená osoba na katedře. Přednášející může zadat výsledky a uzavřít předmět jako celek (zadá i datum uzavření) , kdežto cvičící nemá právo uzavřít předmět (může zadat bodové hodnocení bez uzavření předmětu).Problém s uložením verze předmětu
Je nutné definovat u předmětu položku "úroveň studia" (graduální, postgraduální). Chybové hlášení při uložení verze se objeví v případě, že je tato položka u předmětu nevyplněna.Informace k odevzdávání závěrečné práce
Odevzdání závěrečné práce se řídí pokyny směrnic pro vypracování závěrečných prací (ZP). Do systému Edison je potřeba vyplnit abstrakt, klíčová slova a nahrát vypracování ZP ve formátu PDF/A. Postup, jak korektně vytvořit formát PDF/A naleznou studenti i pedagogové u ZP na záložce „Výsledky“. Obsahově se text nahraného souboru musí shodovat s textem odevzdané tištěné práce. Přílohy se odevzdávají v komprimovaném souboru typu zip. Odevzdáním práce autor souhlasí se zpřístupnění své práce v rámci informačního systému univerzity pro oprávněné uživatele a potvrzuje shodu odevzdané elektronické verze práce s tištěnou. Po odevzdání práce a jejím schválení vedoucím práce již nemůže student v systému Edison se souborem manipulovat.Nelze vyhledat člena komise SZZ
V případě, že nelze vyhledat člena komise SZZ, nejspíše není v seznamu odborníků delegovaných pro komise SZZ. Tento seznam spravuje proděkan pro studium Vaší fakulty.Jak nastavit podmínky absolvování předmětu?
Nastavení podmínek absolvování se provádí v menu Příprava výuky - Tvorba studijních plánů - Podmínky absolvování předmětu. Práva má garant předmětu, garant verze předmětu a osoby pověřené správou předmětů na katedře.

Pokud již stávající podmínky nevyhovují, lze ukončit jejich platnost a vygenerovat nové podmínky a ty upravit. Základní nastavení podmínek (hlavní úlohy) se vygeneruje dle způsobu zakončení, který je definován u verze předmětu.Nelze uložit verzi předmětu - chyba "jazyk výuky u verze předmětu musí být jedním z možných jazyků výuky definovaných u předmětu"
Tato chyba se objeví, pokud chcete uložit verzi předmětu, ale u předmětu chybí nadefinované jazyky výuky. Je nutno přidat jazyk u předmětu pomocí tlačítka "Možnosti výuky v jazycích" – viz tlačítko dole na stránce u editace předmětu (v seznamu jazyků musí být alespoň jeden).Čeština v souborech PDF ve Win 7
V případě problému s češtinou v PDF souborech v systému Win 7 doporučujeme nainstalovat si Adobe Reader verze 9.3.0. a vyšší.Student má závěrečnou práci ve stavu Neobhájená - dopracovat, jak postupovat dále?
U editace závěrečné práce v záložce Student vložit nový termín odevzdání a zadat k dopracování.Potřebuji smazat předmět v Přípravě výuky a nelze to. Předmět již není vyučován.
Předmět nelze úplně vymazat pokud již některá jeho verze byla nasazena ve stud. plánech a měli ji zapsanou studenti. Můžete ukončit platnost verze předmětu.Nemohu v Edisonu najít protokol ke zkoušce v doktorském studiu
V menu Výuka → Moje předměty → záložka Zkoušky → při výběru konkrétního studenta a zápisu výsledku je možno vepsat do textového pole po zmáčknutí tlačítka "Upravit". Takto vepsané otázky se projeví v detailu zkoušky (ikona lupy) a rovněž na Otázky do protokolu.
Samotný protokol pak vyexportujete pomocí tlačítka "Export protokolu o doktorské zkoušce do PDF“.

Případně je možno návod nalézt v menu Informace → O aplikaci → Dokumentace → Doktorské studium (PDF) → popis na straně 44.