Zálohování

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 13:00

Služba zálohování datového centra poskytuje automatizované zálohování virtuálních serverů v prostředí VI datového centra CIT.

Nezahrnuje zálohování serveru mimo datové centrum CIT.

Role CIT

CIT zajišťuje provoz a správu zálohovacího systému, jakož i diskových a páskových kapacit, které jsou pro jeho provoz nezbytné.

Funkcionality

Zálohování je realizováno produktem Veeam Backup & Replication. Toto řešení využívá výhod virtualizovaného prostředí. Ve stručnosti se jedná o bezagentové zálohování kompletních virtuálních serverů. Zálohy jsou dostupné 14 dní do historie.

Zálohování používá technologii na vytváření snímků disků tzv. snapshot, která zaručí neměnnost dat během zálohy. Před započetím zálohování se na serveru vytvoří snímek všech jeho disků a až poté začne záloha. Po dokončení zálohy dojde ke smazání vytvořeného snímku.

Při tomto režimu je po obnovení ve stavu, jakoby v době zálohy přišel o napájení. Pokud jsou ve virtuálním serveru služby typu relační databáze apod., tak by se mělo pravidelně provadět lokální zálohy daných služeb.

Obnova

Obnova je možná na úrovni virtuálního serveru, jeho kompletního disku i jednotlivých souborů uvnitř. O obnovu dat je nutné zažádat prostřednictvím webového rozhraní HelpDesk CIT. V žádosti musí být uvedeno jméno serveru a datum, ze kterého chcete obnovu provést.

Sledování stavu

Součásti služby nejsou notifikace o průběhu zálohy. Realizaci zálohy si může každý správce ověřit v systému na adrese zalohovani-vi.vsb.cz. Po přihlášení se mu objeví soupis všech serverů, u kterých je uveden jako správce nebo vlastník včetně dostupných bodů obnovení.

Postup při žádosti o službu

Služba je zřízena automaticky při vytvoření serverů ve virtuální infrastruktuře datového centra CIT. V případě, že data nesmí opustit VŠB-TUO, musí správce tuto skutečnost nahlásit při vytváření serveru.