Show last authors
1 {{info}}
2 ===[[Facebooková stránka Centra informačních technologií VŠB-TUO>>url:http://facebook.com/cit.vsb]]===
3 - informace a novinky z oblasti provozu celouniverzitních služeb, plánované odstávky služeb, zajímavé články ze světa IT související s činností CIT.
4 {{/info}}
5
6 {{velocity}}
7 #set($fromDate = $datetool.calendar)
8 {{box}}
9 $fromDate.add(6,-60)
10
11 {{blogpostlist blog="Blog.WebHome" category="Blog.Novinky" published="yes" layout="iDoc" limit="3" fromDate="$datetool.format('yyyy-MM-dd',$fromDate)" /}}
12 {{/box}}
13 {{/velocity}}
14
15 Naleznete zde **návody, postupy**, často kladené dotazy ke službám Oddělení infrastruktury IT útvaru CIT:
16 //Pozn.: Některé dokumenty vyžadují pro zobrazení přihlášení.//
17
18 * **[[Uživatel>>uzivatel.WebHome]]**
19 ** Hesla, e-mail, cloud, certifikáty, uživatelské www stránky, TALK - online komunikace, správa skupin osob, Automatizovaný tiskový systém - ATS
20 * **[[Osobní počítače a příslušenství>>pc.WebHome]]**
21 ** Bezpečnost, software, vzdálená správa PC, ASPI, správce souborů, Novell
22 * **[[Síť a připojení>>tuonet.WebHome]]**
23 ** Drátové a bezdrátové připojení, VPN, TCP/IP, MAC adresa, protokoly a služby, informace o síti
24 * **[[Servery>>servery.WebHome]]**
25 ** HomeL, HomeN, webhosting, ownCloud, SSO, LDAP, PIOS, informační kiosek, federace identit EduID
26 * **[[Datové centrum>>dac.WebHome]]**
27 ** Datová úložiště, serverová platforma DC, virtuální infrastruktura, zálohování
28 * **[[Informační systémy>>informacni-systemy.WebHome]]**
29 ** Podpisy směrnic, SAP, zveřejňování novinek, dokumentace k EDISONu a LMS, E-spis (Elektronický systém spisové služby)
30 * **[[Provozní řády a směrnice>>smernice.WebHome]]**
31 * **[[Helpdesk>>helpdesk.WebHome]]**
32 * **[[FAQ>>faq.WebHome]]**
33
34
35 **Podpora uživatelům služeb útvaru CIT je poskytována pomocí:**
36
37 * [[Helpdesk CIT>>doc:helpdesk.WebHome]] - provozování helpdesku služeb útvaru CIT.
38
39 * http://idesk.vsb.cz - webové rozhraní pro zadávání požadavků uživatelů:
40
41 * [[Webový formulář>>url:http://www.vsb.cz/cs/kontaktni-formular]] - zaslání dotazu pomocí webového formuláře.
42
43 * Kontaktní telefon: **5666 **(59 732 5666)
44
45 * E-mail: **helpdesk@vsb.cz**
© 2015 - 2017 CIT, VŠB-TUO Ostrava