Show last authors
1 {{warning}}
2 == **[[(% style="color:#e74c3c" %)Informace a doporučení pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu>>doc:uzivatel.prace-v-it-v-prostredi-mimo-univerzitu.WebHome]](%%)** ==
3 {{/warning}}
4
5 {{box}}
6 [[image:f.png||alt="" width="45" height="45" style="float:left"]] **[[Facebook Centra informačních technologií VŠB-TUO>>url:http://facebook.com/cit.vsb]]**
7 - informace a novinky z oblasti provozu celouniverzitních služeb, plánované odstávky služeb, zajímavé články ze světa IT související s činností CIT.
8 {{/box}}
9
10 {{velocity}}
11 #set($fromDate = $datetool.calendar)
12 {{box}}
13 $fromDate.add(6,-720)
14
15 {{blogpostlist blog="Blog.WebHome" category="Blog.Novinky" published="yes" layout="iDoc" limit="3" fromDate="$datetool.format('yyyy-MM-dd',$fromDate)" /}}
16 {{/box}}
17 {{/velocity}}
18
19 {{info}}
20 **Ochrana osobních údajů**
21 * [[Směrnice Ochrana osobních údajů (TUO_SME_17_002 D)>>https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/bf23a400-fca0-4508-b7f9-8285dde1a213]]
22 * [[Kurz "Úvod do GDPR pro zaměstnance" v LMS>>https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=60887]]
23 * [[Návody pro připojení vlastního adresáře pro ukládání osobních údajů>>doc:servery.dfs.WebHome]]
24 {{/info}}
25
26 //Pozn.: Některé dokumenty vyžadují pro zobrazení přihlášení.//
27
28
29 //**[[Uživatel>>uzivatel.WebHome]]** - **[[Osobní počítače a příslušenství>>pc.WebHome]]** - **[[Síť a připojení>>tuonet.WebHome]]** - **[[Servery>>servery.WebHome]]** - **[[Datové centrum>>dac.WebHome]]** - **[[Informační systémy>>informacni-systemy.WebHome]]** - **[[Provozní řády a směrnice>>smernice.WebHome]]** - **[[Helpdesk>>helpdesk.WebHome]]** - **[[FAQ>>faq.WebHome]]** - [[**Manuály fakult**>>doc:fakulty.WebHome]]//
30
31 (% class="xcontent" %)
32 (((
33 (% id="xwikicontent" %)
34 (((
35
36 )))
37 )))
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava