Show last authors
1 {{box}}
2 [[image:f.png||alt="" width="45" height="45" style="float:left"]] **[[Facebook Centra informačních technologií VŠB-TUO>>url:http://facebook.com/cit.vsb]]**
3 - informace a novinky z oblasti provozu celouniverzitních služeb, plánované odstávky služeb, zajímavé články ze světa IT související s činností CIT.
4 {{/box}}
5
6 {{velocity}}
7 #set($fromDate = $datetool.calendar)
8 {{box}}
9 $fromDate.add(6,-720)
10
11 {{blogpostlist blog="Blog.WebHome" category="Blog.Novinky" published="yes" layout="iDoc" limit="3" fromDate="$datetool.format('yyyy-MM-dd',$fromDate)" /}}
12 {{/box}}
13 {{/velocity}}
14
15 Naleznete zde **návody, postupy**, často kladené dotazy ke službám Oddělení infrastruktury IT útvaru CIT:
16 //Pozn.: Některé dokumenty vyžadují pro zobrazení přihlášení.//
17
18 * **[[Uživatel>>uzivatel.WebHome]]**
19 ** Hesla, e-mail, cloudová úložiště, certifikáty, uživatelské www stránky, životní situace na univerzitě
20 * **[[Osobní počítače a příslušenství>>pc.WebHome]]**
21 ** Bezpečnost, software, vzdálená správa PC, ASPI, správce souborů, Novell
22 * **[[Síť a připojení>>tuonet.WebHome]]**
23 ** Drátové a bezdrátové připojení, VPN, TCP/IP, MAC adresa, protokoly a služby, informace o síti
24 * **[[Servery>>servery.WebHome]]**
25 ** HomeL, webhosting, ownCloud, SSO, LDAP, PIOS, informační kiosek, federace identit EduID, Distribuovaný file systém (DFS)
26 * **[[Datové centrum>>dac.WebHome]]**
27 ** Datová úložiště, serverová platforma DC, virtuální infrastruktura, zálohování
28 * **[[Informační systémy>>informacni-systemy.WebHome]]**
29 ** Podpisy směrnic, SAP, zveřejňování novinek, dokumentace k EDISONu a LMS, E-spis (Elektronický systém spisové služby)
30 * (% style="color:#0088cc" %)**Ochrana osobních údajů**
31 ** [[Směrnice Ochrana osobních údajů (TUO_SME_17_002 D)>>https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/bf23a400-fca0-4508-b7f9-8285dde1a213]]
32 ** [[Kurz "Úvod do GDPR pro zaměstnance" v LMS>>https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=60887]]
33 ** [[Návody pro připojení vlastního adresáře pro ukládání osobních údajů>>doc:servery.dfs.WebHome]]
34 * **[[Provozní řády a směrnice>>smernice.WebHome]]**
35 * **[[Helpdesk>>helpdesk.WebHome]]**
36 * **[[FAQ>>faq.WebHome]]**
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava