Přidání dalších složek do výpisu

Last modified by on 04.11.2019 14:01

V případě, že se po přihlášení do Roundcube nezobrazují všechny požadované složky, je potřeba nastavit u ostatních složek jejich zařazení do výpisu složek.

1.png
 

  1. Klikněte na možnost "Nastavení" > "Složky". V seznamu složek zatrhněte ty složky, které požadujete zveřejnit ve výpisu. Zvolené složky se zobrazí ve výpisu.

    2.png

    3.png
Tags:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava