Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:46

From version 3.1
edited by ser0018
on 24.03.2015 14:11
Change comment: Nahrát nový obrázek ic_ca.gif
To version 3.2
edited by Denisa Wernerová
on 17.06.2015 12:01
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ser0018
1 +XWiki.wer022
Content
... ... @@ -1,8 +1,8 @@
1 1  Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
2 2  
3 -==== **Certifikáty TERENA Certificate Service ** ====
3 +(% style="font-size: 18px;" %)Certifikáty TERENA Certificate Service:
4 4  
5 -(% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Dne 1. února 2013 dojde ke změnám v procesu vydávání serverových certifikátů TCS. Věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto sdělění.
5 +(% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Dne 1. února 2013 došlo ke změnám v procesu vydávání serverových certifikátů TCS. Věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto sdělění.
6 6  
7 7  Společnost Comodo, která je naším dodavatelem certifikátů TCS, od 1. února 2013 zavádí další ověření žádostí o serverový certifikát. Tentokrát budou ověřována data organizace. Ověření bude probíhat buď telefonicky, nebo písemně a bude do něj zapojen KAŽDÝ ŽADATEL o certifikát za organizaci. Ten si během podávání žádosti zvolí způsob ověření (telefonicky či listovní zásilkou) a bude kontaktován přímo Comodem zvoleným způsobem. Touto cestou mu bude sdělen kód, který vyplní přes URL. URL mu bude (včetně veškerých instrukcí) sděleno e-mailem.
8 8  \\TERENA Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností [[Comodo CA Limited>>url:http://www.comodo.com/e-commerce/ssl-certificates/ssl.php]], jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty COMODO CA Limited jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu není nutná instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
... ... @@ -14,27 +14,47 @@
14 14  
15 15  Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
16 16  
17 -==== **Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO** ====
18 18  
18 +(% style="font-size: 18px;" %)Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO:
19 +
19 19  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
20 20  
21 -==== **Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty** ====
22 22  
23 -Tyto certifikáty jsou vydávány studentům a zaměstnancům VŠB - Technic univerzity Ostrava.
23 +(% style="font-size: 18px;" %)Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty:
24 24  
25 +Tyto certifikáty jsou **vydávány studentům a zaměstnancům VŠB** - Technické univerzity Ostrava.
26 +
25 25  * [[Osobní certifikát TCS>>url:https://tcs-p.cesnet.cz/confusa/process_csr.php]] (podpisový)
26 26  je "běžný" osobní certifikát vhodný pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv) a pro autentizaci k síťovým službám. Certifikáty obsahují jméno uživatele s plnou diakritikou, identifikaci VŠB - Technické univerzity Ostrava, unikátní identifikátor uživatele (osobní číslo studenta/zaměstnance) a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na jeden, dva, nebo tři roky. Certifikáty s klíčem délky 1024 bitů mohou být vydány pouze na jeden rok. Certifikáty vydává certifikační úřad //TERENA Personal CA.//
27 27  * [[Osobní eScience certifikát TCS>>url:https://tcs-p.cesnet.cz/confusa/process_csr.php||name="TCS_escience"]]
28 28  jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Certifikáty obsahují jméno uživatele zbavené diakritiky, anglický název VŠB - Technické univerzity Ostrava, unikátní identifikátor uživatele (osobní číslo studenta/zaměstnance) a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců). Certifikáty vydává certifikační úřad //TERENA eScience Personal CA// akreditovaný u [[EUGridPMA>>url:http://eugridpma.org/]].
29 29  
30 -==== **Postup pro vygenerování certifikátu a jeho import v poštovním klientovi** ====
31 31  
33 +(% style="font-size: 18px;" %)Postup pro vygenerování certifikátu a jeho import v poštovním klientovi:
34 +
32 32  * [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/osobni_cer_tcs/]]
33 - Jak v prohlížeči Mozilla Firefox vygenerovat certifikát a následně jej importovat do poštovního klienta.
34 34  
35 -==== {{id name="tcs_certifikat"/}}**Serverové certifikáty TCS** ====
36 36  
38 +(% style="font-size: 18px;" %)Serverové certifikáty TCS:
39 +
37 37  (((
38 -Serverové certifikáty jsou podepsány TERENA SSL CA, která je podepsána AddTrust External CA Root (V prohlížečích se certifikát hlásí jako //Ověřeno pomocí TERENA//, případně //USERTrust identifikoval tento web jako~://).** Tyto certifikáty jsou vydávány pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně vsb.cz(% style="font-weight: normal;" %).(%%)**
39 -//Postup vytvoření žádosti o certifikát, registrace a vydání certifikátu//
41 +Serverové certifikáty jsou podepsány TERENA SSL CA, která je podepsána AddTrust External CA Root (V prohlížečích se certifikát hlásí jako //Ověřeno pomocí TERENA//, případně //USERTrust identifikoval tento web jako~://).** **Tyto certifikáty jsou **vydávány pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně vsb.cz(% style="font-weight: normal;" %).(%%)**
42 +
43 +Postup vytvoření žádosti o certifikát, registrace a vydání certifikátu [[Serverový certifikát TCS:>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/osobni_cer_tcs/]]
44 +
45 +**Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát**, registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[Serverové cerifikáty TCS>>url:http://www.cesnet.cz/pki/cs/st-guide-tcs-server.html]].
46 +
47 +* Pro vygenerování žádosti můžete použít [[generátor konfigurace pro OpenSSL>>url:http://tools.cesnet-ca.cz/tcs-mkserverreq.phtml]]. Žádost se vkládá na stránce [[Žádost o TCS serverový certifikát>>url:https://tcs.cesnet.cz/req/]]. Aktuální seznam administrativních kontaktů pro VŠB-TUO je k nalezení na [[stránkách CESNET TCS>>url:https://tcs.cesnet.cz/doc/admins.php]].
48 +* Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid]].
49 +
50 +
51 +(% style="font-size: 18px;" %)Speciální typy certifikátů na VŠB:
52 +
53 +Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
54 +
55 +Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
56 +
57 +VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]]. Tento certifikát //nelze použít// pro připojování k Wi-Fi. Jeho vydání je //zpoplatněno//.
58 +
59 +**[[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:postsignum]]**
40 40  )))