Last modified by on 29.08.2017 12:42

Hide last authors
Denisa Wernerová 1.14 1 Umožňuje komplexní správu souborů pod operačními systémy Windows 7 nebo novější. S pomocí integrovaných modulů pro SFTP a SCP se můžete připojit na své uživatelské účty (uživatelské www stránky zaměstnanců a studentů univerzity) a jednoduše se soubory v nich manipulovat.
vyv0010 1.2 2
Denisa Wernerová 4.1 3 Software je v licenci k dispozici **pro studenty a zaměstnace VŠB-TUO** a naleznete jej [[**ke stažení zde**>>pc.sw.sw-zdarma.WebHome]].
vyv0010 1.2 4
Denisa Wernerová 2.1 5 * [[**Instalace**>>pc.salamander.salamander-instal.WebHome]]
Denisa Wernerová 3.1 6 * [[**Připojení na Homel/Homen pomocí modulu WinSCP**>>pc.salamander.salamander-scp.WebHome]]\\
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava