Last modified by on 01.10.2019 12:38

Hide last authors
Denisa Wernerová 1.14 1 Umožňuje komplexní správu souborů pod operačními systémy Windows 7 nebo novější. S pomocí integrovaných modulů pro SFTP a SCP se můžete připojit na své uživatelské účty (uživatelské www stránky zaměstnanců a studentů univerzity) a jednoduše se soubory v nich manipulovat.
vyv0010 1.2 2
Přemysl Kukla 5.1 3 Software je v licenci k dispozici **pro studenty a zaměstnace VŠB-TUO** a naleznete jej ke stažení zde: [[https:~~/~~/install.vsb.cz/stu/Salamander/>>url:https://install.vsb.cz/stu/Salamander/]]
vyv0010 1.2 4
Denisa Wernerová 2.1 5 * [[**Instalace**>>pc.salamander.salamander-instal.WebHome]]
Denisa Wernerová 5.2 6 * [[**Připojení na Homel pomocí modulu WinSCP**>>pc.salamander.salamander-scp.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava