Changes for page Webhostingové servery

Last modified by on 03.08.2023 12:58

From version 6.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:42
Change comment: Renamed back-links.
To version 8.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:42
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,7 +5,7 @@
5 5  
6 6  Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
7 7  
8 -Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery [[HomeN>>servery.homen]] a [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
8 +Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery [[HomeN>>servery.homen.WebHome]] a [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
9 9  
10 10  
11 11  **Přístup k administraci databází:**
... ... @@ -19,6 +19,6 @@
19 19  
20 20  * [[**Přenos souborů**>>servery.prenos]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
21 21  * [[**Technické parametry**>>servery.parametry]] - otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.
22 -* [[**Další informace**>>servery.info]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
22 +* [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
23 23  * [[**Datové kvóty na serveru webmel71**>>servery.kvoty]]
24 24  * [[**Datové kvóty na serveru webmel55**>>servery.kvoty]]