Návod na připojení disku ze serveru homeN bez použití Novell klienta

Last modified by on 22.11.2018 11:50

Pro alternativní přístup k diskovým kapacitám serveru homeN (bez nutnosti instalovat Novell klienta) je možné použít CIFS (Common Internet File System). Přístup k diskům serveru pomocí CIFS je chráněn univerzitním přihlašovacím jménem a jednotným heslem.

Nastavení připojení disku v operačních systémech:

Umístění domovského adresáře:

Umístění domovského adresáře je závislé na příslušnosti uživatele k fakultě.

Domovský adresář je vždy umístěn v adresáři \\homen\FAKULTA\HOME\uživatelské_jméno

  • Místo FAKULTA použijte jedno z následujících: FBI, FMT, HGF, FAST, FEI, FS
  • Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést CVT.
  • Uživatelské_jméno je vaše osobní číslo (např. abc1234)

Příklad: Uživatel abc1234 pracuje na fakultě EkF. Umístění jeho domovského adresáře je tedy \\homen\EKF\HOME\abc1234
 

Společné složky pro pracoviště (např. úložiště katedrálních dokumentů):

Společné složky pro jednotlivá pracoviště jsou nejčastěji umístěna v adresáři \\homen\FAKULTA\kat\cislo_katedry.

Nemá-li katedra zřízeno takové úložiště, je nutné o jeho zřízení požádat fakultního správce.

Příklad: Všichni pracovníci katedry 599 z HGF se dostanou do společné složky zadáním \\homen\HGF\kat\599\
 

Přístup ze sítě:

Disky serveru homeN jsou přístupné pomocí protokolu CIFS pouze ze sítě TUONET (tj. včetně VPN a WIFI). 

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava