Microsoft Windows a připojení disku ze serveru homeN bez použití Novell klienta

Last modified by on 19.09.2017 16:41

Užíváte-li pro přihlášení k pracovní stanici Windows vaše univerzitní přihlašovací jméno a jednotné heslo, nebude po vás při vstupu na disky serveru homeN žádáno.

Připojení disku jako písmena, trvalé připojení při přihlášení:

Chcete-li si připojit domovský adresář jako další disk na pracovní stanici postupujte následovně:

 1. Zkontrolujte, zda máte zapnutého Klienta sítě Microsoft ve Windows.
    
 2. Ve Windows 10/8:
  Stiskněte WinKey+E a v zobrazeném okně Pruzkumníka souborů jděte v menu přes Počítač - Připojit síťovou jednotku - Připojit síťovou jednotku. Také můžete jít v Pruzkumníku souborů přes ikonu sítě, kde stiskněte pravé tlačítko myši na ikoně sítě a ve vyvolané kontextové nabídce a zvolte Připojit síťovou jednotku.

  Ve Windows 7:
  Klikněte na ikonu Počítač, v nástrojové liště stiskněte tlačítko Připojit síťovou jednotku.
    
 3. Vyberte písmeno jednotky a do políčka Složka vyplňte \\homen\FAKULTA\HOME\uživatelské_jméno
   (Více viz Umístění domovského adresáře)
    
 4. Chcete-li, aby se disk připojoval při každém přihlášení na stanici, zaškrtněte políčko Znovu připojit při přihlášení.
    
 5. Nehlásíte-li se do stanice Windows pomocí univerzitního jména a jednotného hesla, zaškrtněte políčko Připojit pomocí jiných pověření. Tam zadejte univerzitní jméno a jednotné heslo.
    
 6. Po stisku dokončit bude připojen domovský adresář ze serveru homeN jako další disk vaší pracovní stanice Windows.

  110.PNG
   

Problémy s dostupností disků:

Nedostupnost disku v systémech Windows:

Operační systémy Microsoft Windows XP a vyšší mají někdy problém se zobrazením kořenové složky sdíleného serveru. Pokud systém vyhlásí chybu při připojení disku, zkuste zobrazit přímo žádaný svazek zadáním jeho cesty. Např. do příkazového řádku zadejte přímo \\homen\FAKULTA místo \\homen.
 

Firewally třetích stran:

Některé osobní firewally třetích stran (např. ESET Smart Security, Kerio PF) blokují službu sdílení. Pokud plánujete využívat disk ze serveru HomeN, musíte (máte-li nainstalovaný firewall třetí strany) povolit komunikaci mezi serverem homen.vsb.cz a vaším počítačem na portech UDP 137 a 138, TCP 139 a 445.

Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava