Další informace ke službě TALK

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Zde naleznete rozšiřující informace nad rámec základních funkcí komunikační služby TALK. Následující text je určen zejména zkušenějším uživatelům.

Seznam kontaktů

Práce se seznamem kontaktů je odvislá od použitého IM klienta. Obecně se nedoporučuje editovat zaměstnanecké skupiny začínající ZAM_. Po vypnutí IM klienta se provedené změny ztratí, pakliže tento klient nezapíše úpravy do tzv. rosteru, viz dále.

Přidávání/mazání jiných skupin a kontaktů je možné beze zbytku. Všechny úpravy zůstanou uložené v rosteru na serveru a seznam kontaktů tak zůstane zachován i při změně IM klienta na straně uživatele.
 

Konferenční místnosti

Služba TALK podporuje víceuživatelské chatování v reálném čase. Lze využít již existující konferenční místnosti (viz návody pro IM klienty Pidgin, Miranda, Jitsi) nebo za běhu založit vlastní místnost s požadovanými parametry a přizvat do ní účastníky.

Zajišťující XMPP služba: conference.vsb.cz
 

Oběžníky

Současné zaslání vzkazu více uživatelům služby TALK lze provést následovně:

  1. Přidat kontakt ve tvaru skupina@broadcast.vsb.cz do vlastního seznamu.
  2. Poslat skrze tento kontakt požadovanou zprávu.

Např.: Zpráva zaslaná na ZAM_1234@broadcast.vsb.cz bude doručena online i offline uživatelům ze zaměstnanecké skupiny 1234. Offline uživatelé obdrží tuto zprávu ihned po svém přihlášení do služby TALK.

Zajišťující XMPP služba: broadcast.vsb.cz
 

Konvence

  • Formát kontaktů

Správně: abc123@vsb.cz nebo neco@xmpp-sluzba.vsb.cz
Špatně: abc123@jabber.vsb.cz

  • XMPP služby

Názvy služeb (např. conference.vsb.cz nebo broadcast.vsb.cz) a jejich struktura primárně odpovídají XMPP standardu XEP-0030. Nejsou tedy určeny pro rozlišování doménových jmen ani nemají s případnými již existujícími DNS záznamy žádnou vazbu.

Značky:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava