Show last authors
1 1. Stiskněte **WinKey+I** a v zobrazené liště **Nastavení**// //pokračujte přes **Ovládací panely → Uživatelské účty a zabezpečení rodiny... → Uživatelské účty**
2 \\[[[[image:001.png||alt="001"]]>>attach:001.png]]
3
4 1. Pro změnu již existujícího hesla jděte přes **Provést změnu mého účtu v nastavení počítače.**
5 \\[[[[image:003.png||alt="003"]]>>attach:003.png]]
6
7 1. Vyberte uživatele a zvolte **Změnit heslo.**
8 \\[[[[image:004.png||alt="004"]]>>attach:004.png]]
9
10 1. Zadejte **původní heslo** a potvrďte tlačítkem **Další.**
11 \\[[[[image:005.png||alt="005"]]>>attach:005.png]]
12
13 1. Zadejte **2x nové heslo.** Klikněte na **Další.**
14 \\[[[[image:006.png||alt="006"]]>>attach:006.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava