Zdrojový kód wiki Kde je jaké heslo?

Naposledy změněno 24.09.2020 16:31

Show last authors
1 Na VŠB-TUO jsou jednotlivé informační systémy zapojeny buď do [[jednotného hesla>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] ([[LDAP>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] / [[SSO>>servery.sso.WebHome]]), nebo mají své zcela samostatné uživatelské heslo (např. [[WiFi heslo>>uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]] pro připojení do bezdrátové sítě univerzity).
2
3 * [[Systémy používající jednotné heslo>>uzivatel.idm-usage||anchor="Jednotné (LDAP/SSO) heslo používají následující systémy:"]]
4 * [[Systémy nezapojené do jednotného hesla>>uzivatel.idm-usage||anchor="Jednotné heslo **nepoužívají** následující systémy:"]] {{id name="Jednotné (LDAP/SSO) heslo používají následující systémy:"/}}
5
6 == Jednotné (LDAP/SSO) heslo používají následující systémy: ==
7
8 |**Informační systém/Popis**|**URL**|**Typ**
9 |AT koleje|[[https:~~/~~/ubytovani.vsb.cz/>>url:https://ubytovani.vsb.cz/]]|SSO
10 |Dokumenty|[[https:~~/~~/innet.vsb.cz/docs/>>url:https://innet.vsb.cz/docs/]]|SSO
11 |DSpace|[[https:~~/~~/dspace.vsb.cz/>>url:https://dspace.vsb.cz/]]|LDAP
12 |EDISON|[[https:~~/~~/edison.vsb.cz>>url:https://edison.vsb.cz/]]|SSO
13 |Elektronický platební systém|[[https:~~/~~/eps.vsb.cz/>>url:https://eps.vsb.cz/]]|SSO
14 |E-spis - Elektronický systém spisové služby|[[https:~~/~~/espis.vsb.cz/>>url:https://espis.vsb.cz/]]|LDAP
15 |Evidence projektů (GaP) |[[https:~~/~~/projekty.vsb.cz/>>url:https://projekty.vsb.cz/]]|SSO
16 |Evidence publikací (OBD) |[[https:~~/~~/obd.vsb.cz/>>url:https://obd.vsb.cz/]]|SSO
17 |Evidence směn |[[https:~~/~~/smeny.vsb.cz/>>url:https://smeny.vsb.cz/]]|SSO
18 |Homel|[[http:~~/~~/homel.vsb.cz/>>url:http://homel.vsb.cz/]]|LDAP
19 |Idesk |[[https:~~/~~/idesk.vsb.cz/>>url:https://idesk.vsb.cz/]]|LDAP
20 |IDOC|[[https:~~/~~/idoc.vsb.cz/>>doc:Main.WebHome]]|SSO
21 |InNET|[[https:~~/~~/innet.vsb.cz/>>url:https://innet.vsb.cz/]]|SSO
22 |Katedrové knihovny |[[http:~~/~~/knihovna2.vsb.cz/deponaty/>>url:http://knihovna2.vsb.cz/deponaty/]]|LDAP
23 |Kiosky| |LDAP
24 |Knihovní systém Verbis (aplikace) |-|LDAP
25 |Knihovní systém Verbis (webový katalog Portaro) |[[https:~~/~~/katalog.vsb.cz/>>url:https://katalog.vsb.cz/]]|SSO
26 |KTVS - kurzy |[[http:~~/~~/sportovnikurzy.vsb.cz/>>url:http://sportovnikurzy.vsb.cz/]]|SSO
27 |LMS (Moodle)|[[https:~~/~~/lms.vsb.cz/>>url:https://lms.vsb.cz/]]|SSO
28 |Microsoft Exchange|-|AD
29 |Novinky|[[http:~~/~~/info.vsb.cz/>>url:http://info.vsb.cz/]]|SSO
30 |Office 365|https://office365.vsb.cz/|AD
31 |ownCloud|https://cdrive.vsb.cz/|LDAP
32 |Pošta, SSMTP|[[https:~~/~~/posta.vsb.cz/>>url:https://posta.vsb.cz/]]|LDAP
33 |ProjektyIRP |[[https:~~/~~/projektyirp.vsb.cz/>>url:https://projektyirp.vsb.cz/]]|SSO
34 |Redakční systém pro web |[[https:~~/~~/webeditor.vsb.cz/editor/>>url:https://webeditor.vsb.cz/editor/]]|LDAP
35 |Remote Desktop Services (RDS) - terminály na odděleních 9530 a 9525 | - | AD
36 |Rezervace místností |[[https:~~/~~/rozvrh.vsb.cz/rezervace>>url:https://rozvrh.vsb.cz/rezervace]]|LDAP
37 |Rozvrhy |[[https:~~/~~/rozvrh.vsb.cz/>>url:https://rozvrh.vsb.cz/]]|SSO
38 |SafeQ |[[http:~~/~~/safeq.vsb.cz/>>url:http://safeq.vsb.cz/]]|LDAP
39 |SAP Portál |[[https:~~/~~/sapweb.vsb.cz/>>url:https://sapweb.vsb.cz/]]|LDAP
40 |Stravování (Kredit)|[[https:~~/~~/stravovani.vsb.cz/>>url:https://stravovani.vsb.cz/]]|SSO
41 |Systém DV|[[https:~~/~~/systemdv.vsb.cz/>>url:https://systemdv.vsb.cz/]]|SSO
42 |Učebny, PC Pavilon|[[http:~~/~~/ucebny.vsb.cz/>>url:http://ucebny.vsb.cz/]]|AD/LDAP
43 |VPN | |LDAP
44
45 == Jednotné heslo nepoužívají následující systémy: ==
46
47 //Za nastavování hesel v těchto systémech odpovídají jejich správci (jejich jména jsou zpravidla uvedena na webových stránkách příslušného systému).//
48
49 (% style="height:222px; width:652px" %)
50 |**Informační systém/Popis**
51 |[[EDUROAM>>doc:tuonet.wifi.eduroam.WebHome]] a [[TUONET-SIMPLE>>tuonet.wifi.WebHome]] ([[WiFi heslo>>uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]])
52 |G Suite
53 |[[učebna Sun (A 1032)>>url:http://ucebny.vsb.cz]] (AD)
54 |Servery a aktivní prvky síťové infrastruktury
55 |SAP - ekonomický systém univerzity
56 {{id name="Jednotné heslo **nepoužívají** následující systémy:"}}{{/id}}
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava