Zdrojový kód wiki Hesla

Naposledy změněno 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 [[**Jednotné heslo**>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]]
2
3 * Potřebné pro přístup do všech informačních systémů, které jsou do jednotného hesla zapojeny (EDISON, el. pošta, apod.) a také i do počítačové sítě univerzity (VPN).
4
5 [[**WiFi heslo**>>doc:uzivatel.hesla.wifi-heslo.WebHome]]
6
7 * Slouží k využívání služeb některých bezdrátových sítí v areálu VŠB-TUO.
8
9 [[**Kde je jaké heslo**>>uzivatel.hesla.idm-usage.WebHome]]
10
11 * Na VŠB-TUO jsou jednotlivé informační systémy buď zapojeny do jednotného hesla (LDAP/SSO) nebo mají své zcela samostatné uživatelské heslo.
12
13 **Změna hesla pro přihlášení do OS počítače:**
14
15 * [[MS Windows 10>>uzivatel.hesla.os-win10.WebHome]]