Změny dokumentu Hesla

Naposledy změněno 16.07.2020 12:00

Od verze 1.4
změnil(a) Denisa Wernerová
k 25.02.2015 14:46
Na verzi 1.5
změnil(a) Denisa Wernerová
k 26.02.2015 13:13
Změnit komentář: Žádné komentáře k této verzi

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,1 +1,7 @@
1 -[[Jednotné heslo>>doc:jednotne_heslo]]
1 += [[Jednotné heslo>>doc:jednotne_heslo]] =
2 +
3 +Jednotné heslo - taktéž označované jako LDAP/IDM/SSO univerzitní heslo potřebujete pro přístup do všech informačních systémů, které jsou do jednotného hesla zapojeny (EDISON, el. pošta, objednávání obědů, dovolená aj.) a také i do počítačové sítě univerzity (VPN).
4 +
5 += [[WiFi heslo>>doc:wifi_heslo]] =
6 +
7 +Slouží k využívání služeb některých bezdrátových sítí v areálu VŠB-TUO.
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava