Jak archivovat/obnovit obsah schránky ze zálohy

Naposledy změněno 20.09.2017 14:57

Zprávy můžete nejen archivovat do souboru na disku, ale také je i z této zálohy obnovit pomocí importu zpět do schránky.

Postup archivace do souboru:

 1. Označte si ve schránce zprávy, které si přejete archivovat. Při stisknuté klávese CTRL můžete myší vybírat jednotlivé zprávy. CTRL+Shift+End vybere všechny zprávy na stránce. Pokud si přejete archivovat celou složku, zvolte ve spodním menu Vybrat a dále Vše.
   
 2. Jakmile máte zprávy k archivaci označeny, zvolte v horním menu položku Více a Stáhnout (.eml). 
   
 3. V okně pro uložení zvolte Uložit soubor a OK.
   
 4. Vyberte si cestu, kam bude soubor uložen a potvrďte tlačítkem Uložit.

  12.png

  Pozn. V některých případech, při velkém objemu zpráv ve schránce, je vhodnější provést archivaci pomocí email klientů viz např. Návod jak si v email klientu Mozilla Thunderbird s protokolem IMAP zazálohovat poštu na disk s pomocí režimu Offline nebo Outlook 2007 - údržba - archivace a zálohování pošty.
   

Postup obnovy ze zálohy pomocí importu:

 1. Exportované zprávy jsou zabaleny v archivu .zip a před importem zpráv do prostředí Roundcube je nutné archiv rozbalit do složky na disku.
   
 2. Klikněte na složku, kam budete zprávy importovat, a přes ikonu ozubeného kola zvolte možnost Import zpráv.
   
 3. Vyberte a otevřete složku, kam byly zprávy rozbaleny z archivu.
   
 4. Stisknutím CTRL+A se označí všechny zprávy ve složce, nebo při stisknutém CTRL můžete myší vybírat jen některé zprávy.
   
 5. Po vybrání zpráv klikněte na tlačítko Otevřít a následně na Nahrát.
   
 6. Ve složce, kterou jste si pro import zvolili, se Vám nyní zobrazí nahrané zprávy.

  13.png
Značky:
 
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava