Mozilla Thunderbird - POP3

Last modified by on 05.02.2021 09:51

Protokol POP3 je vhodný pro uživatele, kteří používají pro práci s poštou pouze jeden počítač. Pošta je při tomto protokolu stažena na lokální disk vašeho počítače, kde s ní i pracujete.

 1. Jděte přes nabídku Nástroje  Nastavení účtu  Akce účtu - Přidat poštovní účet... (nebo Soubor → Nový objekt Existující poštovní účet...).

  110
   
 2. Vyplňte vaše Jméno a Příjmení. Aktuální emailovou adresu najdete v osobním nastavení na stránkách Uživatelský účet  → Osobní nastavení.  (Správa emailů Administrace vlastních emailů). Po vyplnění pokračujte tlačítkem Pokračovat.

  101  
   
 3. Průvodce se pokusí nastavit poštovní účet, vyčkejte dokončení nebo přerušte vyhledávání tlačítkem Zastavit a poté pokračujte tlačítkem Upravit.

  102pop3
   
 4. Nastavte porty pro e-mailovou poštu.

  Zabezpečené připojení, připojení pro notebooky a připojení z domu (doporučené nastavení)
  Do pole Uživatelské jméno zadejte vaše osobní číslo.
  Příchozí: pop3.vsb.cz
  Odchozí: smtp.vsb.cz
  Pro příchozí poštu zvolte SSL/TLS, číslo portu změňte na 995 a autentizaci na Heslo, zabezpečený přenos.
  Pro odchozí poštu (SMTP) zvolte SSL/TLS, číslo portu změňte na 465 a autentizaci na Heslo, zabezpečený přenos..
  Zkontrolujte uživatelské jméno (osobní číslo), zadané porty a pokračujte tlačítkem Hotovo.

  106
Tags:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava