Mozilla Thunderbird - IMAP

Last modified by on 05.02.2021 09:53

Protokol IMAP je vhodný pro uživatele, kteří používají pro práci více počítačů a chtějí přistupovat ke zprávám odkudkoliv. E-maily jsou uloženy na serveru.

 1. Jděte přes nabídku Nástroje  Nastavení účtu  Akce účtu - Přidat poštovní účet... (nebo Soubor Nový objekt Existující poštovní účet...).

  110
   
 2. Vyplňte vaše Jméno a Příjmení. Aktuální emailovou adresu najdete v osobním nastavení na stránkách Uživatelský účet  → Osobní nastavení (Správa emailů  Administrace vlastních emailů). Po vyplnění pokračujte tlačítkem Pokračovat.

  101  
   
 3. Průvodce se pokusí nastavit poštovní účet, vyčkejte dokončení.
  Zvolte protokol IMAP a poté pokračujte tlačítkem Ruční nastavení.

  102
   
 4. Nastavte porty pro e-mailovou poštu.

  Zabezpečené připojení, připojení pro notebooky a připojení z domu (doporučené nastavení)
  Do pole Uživatelské jméno zadejte vaše osobní číslo.
  Příchozí: imap.vsb.cz
  Odchozí: smtp.vsb.cz
  Pro příchozí poštu zvolte SSL/TLS, číslo portu změňte na 993 a autentizaci na Heslo, zabezpečený přenos.
  Pro odchozí poštu (SMTP) zvolte SSL/TLS, číslo portu změňte na 465 a autentizaci na Heslo, zabezpečený přenos..
  Zkontrolujte uživatelské jméno (osobní číslo), zadané porty a pokračujte tlačítkem Hotovo.

  106
   
 5. a) Pokud máte účet vytvořený po 16.2.2008, pak není nutno nic zadávat a Thunderbird automaticky při prvním odeslání pošty založí složku Sent.

  021       
         
  b) 
  Pokud Vám byl účet vytvořen před 16.2.2008 a pokud jste měli odeslanou poštu ve složce Doručená pošta → mail  sent-mail pak je potřeba si tuto složku připojit k zobrazeným složkám a nastavit ji pro ukládání odeslané pošty.
  Jděte např. přes složku doručené pošty a v menu vyvolaném na pravé tlačítko myši zvolte Správce odebírání.
  Ve vyvolaném okně nalistujte a označte zaškrtnutím složku mail → sent-mail a potvrďte tlačítkem OK.
  Následně jděte přes menu Nástroje  Nastavení účtu  záložka Kopie složky kde zvolte Další a vyberte ve vašem účtu připojenou složku sent-mail a potvrďte tlačítkem OK.

  020

  TIP: Filtry na serveru mohou ihned po přijetí třídit do složek dosud nepřečtenou poštu a uživatel by si příchozích zpráv nemusel všimnout. Aby Thunderbird kontroloval průběžně obsah všech IMAP složek, nejen Doručená pošta a zobrazoval příslušná upozornění, proveďte následující úpravu:

  V menu Nástroje (v Linuxové verzi v menu Úpravy)  Možnosti v kartách Rozšířené Obecné zvolte Editor předvoleb... najděte záznam mail.check_all_imap_folders_for_new a změňte jeho hodnotu na true.

  TIP: Návod jak si v email klientu Mozilla Thunderbird s protokolem IMAP zazálohovat poštu na disk naleznete zde.
Tags:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava