Disková kvóta a záloha pošty na lokální počítač

Last modified by on 20.09.2017 15:07

Odzálohování pošty ze serveru imap.vsb.cz na Váš lokální počítač

 1. V Thunderbirdu klikněte pravým tlačítkem myši na složku Místní složky a zvolte možnost Nová složka. V novém okně zadejte jméno složky, kterou chcete vytvořit na Vašem počítači. Doporučujeme použít pro jméno složky nějaké logické pojmenování, například podle data přijetí a nebo odeslání zpráv, například:
  Přijatá pošta 2008
  Odeslaná pošta 2008

  A nebo podrobněji například podle měsíců a nebo podle čtvrtletí:
  Přijatá pošta 1Q/2009
  Odeslaná pošta 09/2008

  001.gif
    
 2. Poté klikněte do složky Doručená pošta ve Vašem IMAP účtu a označte pomocí klávesnice nebo myší všechny zprávy, které budete chtít odzálohovat na lokální počítač do Vámi vytvořené složky (využijte současného stisknutí kláves Ctrl a myši pro označení vybraných zpráv nebo Shift pro skupinu zpráv).
  Až budete mít tyto zprávy označené, klikněte myší na označené zprávy a tažením je přesuňte do nově vytvořené lokální schránky.
  Přesun zpráv ze serveru imap.vsb.cz do Vašeho počítače bude chvíli trvat.
  Následně proveďte vysypání koše. Po dokončení přesunu a vysypání koše se zprávy automaticky smažou ze serveru imap.vsb.cz.
  Takto postupujte dokud nebude velikost Vaší schránky pod limitem diskové kvóty.

  002.gif

Záloha adresáře s poštou na jiný disk nebo CD:

 1. Označte složku Místní složky a jděte přes odkaz Zobrazit nastavení pro tento účet. U položky Místní adresář (cesta k úložišti pošty) stiskněte tlačítko Procházet.
  Přes pravé tlačítko myši a volbu Prozkoumat si otevřete Průzkumníka Windows.

  010.gif
    
 2. Ukončete email klienta a až poté zazálohujte celý profil včetně adresáře s vlastní poštou.
  Většinou je to adresář C:\Documents and Settings\[váš účet ve Windows]\Data aplikací\Thunderbird\

  011.gif
Tags:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava