Last modified by on 20.09.2017 14:56

Hide last authors
ser0018 5.1 1 Společnost Microsoft umožňuje studentům bezplatné užívání kancelářského software Office 2013 Professional Plus po dobu studia. Tento software si můžete stáhnout ze stránek Office 365 následujícím způsobem.
2
Denisa Wernerová 5.2 3 1. Přihlásíme se k webovému rozhraní Office 365 a postupně vybereme: [[image:2.png]] → **Nastavení služeb Office 365 → software → Office//.//** Zobrazí se kompletní nabídka Microsoft Office 2013 Professional Plus.
ser0018 5.1 4
Denisa Wernerová 6.4 5 [[[[image:3.png]]>>attach:3.png]]
ser0018 5.1 6
Denisa Wernerová 5.2 7 Zvolte Vámi preferovaný jazyk a stiskněte tlačítko **nainstalovat**. Na své zařízení si stáhněte instalační soubor (necelý 1 MB) a spusťte instalaci. Instalace pak probíhá online a vyžadováno je pouze několik potvrzení.
ser0018 5.1 8
9 Na stránce, ze které jste stahovali instalační soubor, pak máte přehled o počtu vyčerpaných licencí. Pokud máte vyčerpány všechny licence a potřebujete nainstalovat Office na jiné zařízení, musíte nejprve některou z instalací deaktivovat.
10
Denisa Wernerová 6.4 11 [[[[image:4.png]]>>attach:4.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava