Last modified by on 25.09.2019 15:15

Hide last authors
ser0018 5.1 1 Společnost Microsoft umožňuje studentům bezplatné užívání kancelářského software Office 2013 Professional Plus po dobu studia. Tento software si můžete stáhnout ze stránek Office 365 následujícím způsobem.
2
Denisa Wernerová 11.2 3 1. [[Přihlaste se k webovému rozhraní Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.prihlaseni.WebHome]]. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko **"Nainstalujte si Office" > "Aplikace Office 365"**. Na své zařízení si stáhněte instalační soubor, spusťte instalaci a řiďte se pokyny.
4 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
5
6 1. V případě, že si chcete zvolit jiný jazyk instalace, klikněte na **"Nainstalujte si Office" > "Další možnosti instalace"**. Aplikace vás přesměruje do menu **"Můj účet" > "Moje instalace"**, kde si zvolte jazyk a klikněte na **"Nainstalovat Office"**. V tomto menu také najdete možnost deaktivovat jednotlivé instalace, pokud vyčerpáte všechny své licence.
7 \\[[[[image:2.png]]>>attach:2.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava