Last modified by on 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 Obrázky pro tento návod byly vytvořeny na smartphone Nokia Lumia 625. Vzhledem k politice Microsoftu je předpoklad, že prostředí bude, na rozdíl od Androidu, totožné na všech typech telefonů od všech výrobců.
2
3 1. Přejděte do nastavení:
4
5 [[image:1.png]]
6
7 1. Vybereme položku **e-mail + účty → přidat účet:**.
8
9 [[[[image:2.png||width="680"]]>>attach:2.png]]
10
11 1. V seznamu účtu vybereme Outlook a v následujícím formuláři vyplníme **e-mail adresu, heslo **a stiskneme **přihlásit se**.
12 \\[[[[image:3.png||width="680"]]>>attach:3.png]]
13
14 1. Telefon po několika desítkách sekund ohlásí chybu. Je to způsobeno tím, že v předchozím kroku nelze zadat uživatelské jméno, ale počítá se s tím, že je to část adresy před zavináčem, což v našem případě není pravda. Tomuto chování se bohužel nedá zabránit. Vyplníme tedy položku **Uživatelské jméno** ve tvaru __osobniCislo@vsb.cz__ pole **Doména **necháme prázdné a stiskneme **přihlásit se**.
15
16 [[[[image:4.png||width="680"]]>>attach:4.png]]
17
18 1. Pokud bylo vše správně zadáno, objeví se dotaz na stažení klienta Lync. Posuďte, zda tento software na svém mobilním zařízení potřebujete a stiskněte **hotovo**. Podle vlastního uvážení nastavte položky v dalším formuláři a pro dokončení stiskněte: [[image:8.png]]
19
20 [[[[image:5.png||width="680"]]>>attach:5.png]]
21
22 1. Na Vašem mobilním telefonu se objeví další dlaždice s názvem účtu. Po jejím stisknutí můžete číst poštu.
23
24 [[image:6.png]]
25
26 1. Pro všechny účty je pouze jeden kalendář a tedy i jedna dlaždice. Položky pro jednotlivé účty jsou rozlišeny barevně. V dlaždici se zobrazuje nejbližší událost. Proto je pro přehlednost vhodné nastavit tuto dlaždici jako širokou.
27
28 [[image:7.png]]
29
30 **Poznámka:** U jednotlivých typů telefonů se mohou mírně lišit verze operačního systému. Z tohoto důvodu po Vás může být v něktarých případech požadováno zadání serveru: **m.outlook.com**
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava