Wiki source code of Office 365 na Google Android

Last modified by on 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 {{warning}}
2 (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Operační systém Google Android, který je dnes nejrozšířenějším systémem na mobilních zařízeních (smartphone, tablet) je otevřený a výrobci těchto zařízení na něm provádí rozsáhlé úpravy. Z tohoto důvodu se řiďte především popisem jednotlivých kroků a obrázky berte pouze jako pomocné. Ve Vašem konkrétním zařízení může mít konfigurační menu zcela jinou grafickou podobu.
3 {{/warning}}
4
5 1. V menu **Nastavení → Účty → Přidat účet**, vyberte položku **Firemní**. Tuto položku označují někteří výrobci jako Microsoft Exchange nebo ActiveSync.
6
7 [[[[image:1.png||width="680"]]>>attach:1.png]]
8 \\
9 1. Vyplňte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte **Další**.
10
11 [[[[image:2.png||width="680"]]>>attach:2.png]]
12 \\
13 1. Office 365 si vyžádá další informace:
14 **Doména\Uživatelské jméno:** osobniCislo@vsb.cz
15 **server:** outlook.office365.com
16 Potvrďte žádost o vzdálenou správu.
17 \\[[[[image:https://dokis.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/download/uzivatel/mso-android/3.png?width=680||alt="3.png" width="680"]]>>attach:3.png]]
18 **~ **
19 1. Podle vlastního uvážení proveďte konfiguraci v **Nastavení účtu** a tlačítkem **Aktivovat** dokončíte konfiguraci.
20
21 [[[[image:4.png||width="680"]]>>attach:4.png]]\\
22 1. V seznamu účtů se objeví nová položka.
23
24 [[[[image:5.png||width="300"]]>>attach:5.png]]
25 \\
26 1. Podle vlastního uvážení můžete umístit na plochu ikony pro poštu a pro kalendář.
27
28 [[[[image:6.png]]>>attach:6.png]]
29
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava