Last modified by on 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 **[[Manuál ke službě Office 365>>attach:ManualOffice365.pdf]]**
2
3 Všichni studenti VŠB-TUO mají v současné době přiděleny licence, které je opravňují používat:
4
5 * Online datové úložiště o velikosti 1 TB
6 * Balík web apps – online verze Office produktů
7 * Nástroj pro tvorbu osobních a skupinových webů
8 * Microsoft Project Online
9
10 Připravuje se:
11
12 * Lync - platforma pro komunikaci (instant messaging, sdílení obrazovky, audio a videokonference)
13
14 Studenti prezenčního studia na ekonomické fakultě, vyjma posledního ročníku navazujícího studia, navíc využívají:
15
16 * poštovní službu + kalendář
17
18 Společnost Microsoft Česká republika dále nabízí jako bonus k plánu A2 tzv. Office Professional Plus pro studenty, který studentům VŠB-TUO bezplatně poskytuje desktopové verze aplikací sady Office Pro Plus. Studenti mají možnost si po dobu studia stáhnout nejnovější verzi aplikací sady Office. Po ukončení studia je jim účet v Office 365 odebrán a lokálně instalované Office se deaktivují. Další informace naleznete [[zde>>url:http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/.]].
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava