Co Office 365 nabízí studentům?

Last modified by on 29.08.2017 12:45

Manuál ke službě Office 365

Všichni studenti VŠB-TUO mají v současné době přiděleny licence, které je opravňují používat:

  • Online datové úložiště o velikosti 1 TB
  • Balík web apps – online verze Office produktů
  • Nástroj pro tvorbu osobních a skupinových webů
  • Microsoft Project Online

Připravuje se:

  • Lync - platforma pro komunikaci (instant messaging, sdílení obrazovky, audio a videokonference)

Studenti prezenčního studia na ekonomické fakultě, vyjma posledního ročníku navazujícího studia, navíc využívají:

  • poštovní službu + kalendář

Společnost Microsoft Česká republika dále nabízí jako bonus k plánu A2 tzv. Office Professional Plus pro studenty, který studentům VŠB-TUO bezplatně poskytuje desktopové verze aplikací sady Office Pro Plus. Studenti mají možnost si po dobu studia stáhnout nejnovější verzi aplikací sady Office. Po ukončení studia je jim účet v Office 365 odebrán a lokálně instalované Office se deaktivují. Další informace naleznete zde.

Tags:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava