Last modified by on 20.09.2017 14:50

Show last authors
1 1. Uživatelé s poštovní schránkou na Exchange mohou k poště přistupovat přes webové rozhraní, a to kliknutím na odkaz**// //Čtení pošty - MS Exchange** na stránce [[**http:~~/~~/posta.vsb.cz/**>>url:http://posta.vsb.cz]].
2 \\[[Outlook Web App na Exchange 2013 - podporované prohlížeče>>url:http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150522.aspx]].
3 \\[[[[image:1.png]]>>attach:1.png]]
4
5 1. Poté bude uživatel znovu vyzván k zadání přihlašovacích údajů a bude mu zpřístupněna jeho schránka.
6 Uživatelé mohou ke schránce přistupovat i přímo přes adresu [[https:~~/~~/ex2013.vsb.cz/owa>>url:https://ex2013.vsb.cz/owa]].
7 Vyplňte **přihlašovací jméno** a **heslo **a opište text z obrázku.
8 \\[[[[image:4.png]]>>attach:4.png]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava