Wiki source code of Nastavení Evolution 2.8.1.1

Last modified by on 29.08.2017 12:44

Show last authors
1 //Poznámka~:// Poštovní program Evolution je známý jako klient pro ne-Windows operační systémy, který komunikuje se serverem Exchange. Tento program však není podporován firmou Microsoft a CIT nezaručuje jeho propojitelnost s Exchange.
2
3 **Edit **→** Preferences **→** Mail Accounts**
4
5 * **Identity**
6 ** Full Name: Alexandr Abecedný
7 ** Email Address: abc1234**@msad.vsb.cz**
8
9 * **Receiving Email**
10 ** Server Type: **Microsoft Exchange**
11 ** Username: **vsb\abc1234**
12 ** OWA URL:**https:~/~/excas.vsb.cz/owa**
13 ** Authentication Type: **Plaintext Password**
14
15 **Edit **→** Preferences **→** Autocompletion**
16
17 * Zrušit zatržení u položky **Global Address List**.
18
19 **Edit **→** Preferences **→** Mail Preferences**
20
21 * **Calendar Tasks**
22 ** zatrhnout **Conflict Search** **→** abc1234@msad.vsb.cz Kalendář
23
24 **Edit **→** Preferences **→** Certificates**
25
26 * Podle potřeby.
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava