Nastavení Evolution 2.8.1.1

Last modified by on 29.08.2017 12:44

Poznámka: Poštovní program Evolution je známý jako klient pro ne-Windows operační systémy, který komunikuje se serverem Exchange. Tento program však není podporován firmou Microsoft a CIT nezaručuje jeho propojitelnost s Exchange.

Edit  Preferences  Mail Accounts

 • Identity
  • Full Name: Alexandr Abecedný
  • Email Address: abc1234@msad.vsb.cz
 • Receiving Email
  • Server Type: Microsoft Exchange
  • Username: vsb\abc1234
  • OWA URL:https://excas.vsb.cz/owa
  • Authentication Type: Plaintext Password

Edit  Preferences  Autocompletion

 • Zrušit zatržení u položky Global Address List.

Edit  Preferences  Mail Preferences

 • Calendar Tasks
  • zatrhnout Conflict Search abc1234@msad.vsb.cz Kalendář

Edit  Preferences  Certificates

 • Podle potřeby.
Tags:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava