Wiki source code of Microsoft Exchange

Last modified by on 13.02.2019 14:36

Hide last authors
ser0018 2.1 1 Poštovní server Microsoft Exchange nabízí vedle přijímání a odesílání pošty i další služby, např. :
2
3 * Sdílení úkolů, kalendářů a kontaktů.
4 * Delegování přístupových práv na různých úrovních k celým poštovním schránkám nebo k jejich částem jiným osobám.
5 * Synchronizování dat s mobilními zařízeními.
6
Denisa Wernerová 16.7 7 Pokud chcete využívat výše uvedenou funkcionalitu, musíte používat místo standardního poštovního účtu univerzity (Roundcube/POP3/IMAP) **účet na serveru Microsoft Exchange:**
ser0018 2.1 8
9 * Žádost pro převod pošty zaměstnanců na poštu MS Exchange zadávejte prosím přes toto [[**webové rozhraní**>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=7&Subject=Migrace%20zam.%20emailu%20na%20MS%20Exchange]].
Denisa Wernerová 16.2 10 * Poštovní server klasické pošty a Exchange pracují odděleně. (% style="color:#cc0000" %)**Je možné mít účet pouze na jednom z nich**.
ser0018 2.1 11 * V případě přechodu ze standardního poštovního účtu (Horde/POP3/IMAP) na účet na Exchangi zůstává vaše emailová adresa stejná.
Denisa Wernerová 3.7 12 * Pošta je dostupná rovněž přes webové rozhraní [[http:~~/~~/posta.vsb.cz/>>url:http://posta.vsb.cz/]] → **Čtení pošty - MS Exchange**.
Denisa Wernerová 3.12 13 * Velikost účtu je z technických důvodů omezena na **5 GB**.
ser0018 2.1 14
Denisa Wernerová 3.9 15 **Podporované poštovní klienty naleznete **[[zde>>url:http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996719%28v=exchg.150%29.aspx]].
Denisa Wernerová 16.2 16
ser0018 2.1 17
Denisa Wernerová 3.12 18 **Přihlašovací jméno a heslo**
Denisa Wernerová 3.4 19
Denisa Wernerová 16.17 20 * Přihlašovací jméno k účtu na **MS Exchange** zapisujte ve tvaru **vsb\osobniCislo** nebo **osobniCislo@msad.vsb.cz**. Heslo je synchronizováno s jednotným tzv. [[LDAP/SSL heslem>>doc:uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
Denisa Wernerová 16.2 21
Denisa Wernerová 3.4 22
Denisa Wernerová 3.12 23 **Webové rozhraní - Outlook Web Access**
ser0018 2.2 24
Denisa Wernerová 12.1 25 * Přihlášení pomocí webového rozhraní Outlook Web App spuštěném ve vašem prohlížeči dle návodu [[zde>>doc:uzivatel.email.exchange.outlook-web-app.WebHome]].
Denisa Wernerová 16.17 26 * [[Nastavení automatického podpisu na konci e-mailu>>doc:.podpis.WebHome]]
Denisa Wernerová 16.2 27
ser0018 2.2 28
Denisa Wernerová 16.13 29 **Nastavení klientů vůči serveru MS Exchange**
ser0018 3.1 30
Denisa Wernerová 16.13 31 * **MS Outlook 2016**
32 ** [[Nastavení e-mailového klienta pro příjem pošty ze serveru MS Exchange>>doc:.outlook-2016.outlook2016-nastaveni-prijmu-posty.WebHome]]
Denisa Wernerová 16.12 33 ** [[Další návody>>doc:.outlook-2016.WebHome]]
Denisa Wernerová 16.2 34
Denisa Wernerová 3.12 35 * **Mac OS**
Denisa Wernerová 8.1 36 ** [[Nastavení klienta Mail v Mac OS pro příjem pošty ze serveru MS Exchange>>doc:uzivatel.email.exchange.mail-macos.WebHome]]
ser0018 2.2 37
Denisa Wernerová 3.12 38 * **Mobilní zařízení a tablety**
Denisa Wernerová 16.16 39 ** [[MS Exchange na zařízení s Android>>doc:.android-v7.WebHome]]
Denisa Wernerová 7.1 40 ** [[MS Exchange na iPhone/iPad>>doc:uzivatel.email.exchange.iphone-ipad.WebHome]]
Denisa Wernerová 4.1 41 ** [[Konfigurace klientů s ActiveSync>>doc:uzivatel.email.exchange.activesync.WebHome]]
ser0018 2.2 42
Denisa Wernerová 3.12 43 * **Prostředí GNU/Linuxu**
Denisa Wernerová 6.1 44 ** [[MS Exchange a Evolution>>doc:uzivatel.email.exchange.evolution.WebHome]]
Denisa Wernerová 13.1 45 ** [[MS Exchange a Thunderbird>>doc:uzivatel.email.exchange.thunderbird.WebHome]]
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava