Od verze 12.5
změnil(a) Denisa Wernerová
k 13.07.2020 13:03
Na verzi 13.1
změnil(a) Martin Výlet
k 12.01.2021 11:38
Změnit komentář: Digicert -> Sectigo

Summary

Details

Page properties
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.vyl0022
Content
... ... @@ -12,19 +12,19 @@
12 12  
13 13  == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
14 14  
15 -Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
15 +Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Sectigo, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
16 16  
17 17  === 1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
18 18  
19 19  Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
20 20  
21 -Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
21 +Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost Sectigo. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
22 22  
23 23  * [[Postup pro vygenerování a import osobního certifikátu>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
24 24  
25 25  === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
26 26  
27 -Vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
27 +Vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost Sectigo. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
28 28  
29 29  * [[Postup vytvoření žádosti o serverový certifikát TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]]
30 30  
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava