Zdrojový kód wiki Uživatel

Naposledy změněno 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 == [[Hesla>>uzivatel.hesla.WebHome]] ==
2
3 * [[Jednotné heslo>>doc:.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] - nastavení a reset univerzitního hesla (LDAP/SSO)
4 * [[WiFi heslo>>doc:.hesla.wifi-heslo.WebHome]] - nastavení hesla pro přístup do univerzitní počítačové sítě
5 * [[Které systémy používají jaké heslo?>>doc:.hesla.idm-usage.WebHome]]
6
7
8 == [[Elektronická pošta (E-mail)>>uzivatel.email.WebHome]] ==
9
10 * [[Webmail aplikace Roundcube>>doc:.email.roundcube.WebHome]]
11 * [[Microsoft Exchange>>doc:.email.exchange.WebHome]]
12 * [[Microsoft Office 365>>doc:.email.office365-mail.WebHome]]
13 * [[Konfigurace poštovních klientů (IMAP/POP3)>>doc:.email.postovni-klienti.WebHome]]
14
15
16 == [[Cloudové služby>>uzivatel.cloud.WebHome]] ==
17
18 * [[Microsoft 365>>doc:.email.office365-mail.WebHome]]
19 * [[Google G Suite>>doc:.cloud.google-apps.WebHome]]
20
21
22 == [[Certifikáty>>uzivatel.certifikaty.WebHome]] ==
23
24 * Osobní certifikáty TCS (TCS-P)
25 * Osobní eScience certifikáty
26 * Serverové certifikáty TCS
27 * Kvalifikované certifikáty PostSignum
28
29
30 == [[Práce s IT v prostředí mimo univerzitu>>doc:.prace-v-it-v-prostredi-mimo-univerzitu.WebHome]] ==
31
32 * Technické vybavení, platformy pro komunikaci, sdílení souborů, online meetingy atd.
33
34
35 == [[Publikování uživatelských www stránek a dokumentů>>doc:servery.homel.WebHome]] ==
36
37 * Přístup, omezení, přenos souborů v rámci domovských webových stránek uživatelů.
38
39
40 == [[Systém pro správu skupin osob>>uzivatel.sprava-skupin.WebHome]] ==
41
42 * Vytváření a editace skupin osob v organizační struktuře univerzity
43
44
45 == [[Životní situace na univerzitě>>faq.situace-uni.WebHome]] ==
46
47 * Rozcestník základních informací a užitečných služeb pro nového studenta/zaměstnance.
48
49
50 == [[Průvodce zaměstnance>>doc:.pruvodce-zamestnance.WebHome]] ==
51
52 * Užitečné informace pro nového zaměstnance.
53
54
55 == [[Základy personálního řízení pro vedoucí zaměstnance VŠB-TUO>>doc:.zaklady-personalniho-rizeni.WebHome]] ==
56
57 * Základy personalistiky a personálních procesů.
58
59
60 == [[Volby do AS>>doc:.volby-do-as.WebHome]] ==
61
62 * Návody k modulu hlasování do Akademického senátu.
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava