Změny dokumentu Uživatel

Naposledy změněno 14.05.2023 14:07

From empty
Na verzi 34.1
změnil(a) Denisa Wernerová
k 24.08.2022 18:59
Změnit komentář: Žádné komentáře k této verzi

Summary

Details

Page properties
Nadpis
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Uživatel
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.XWikiGuest
1 +XWiki.wer022
Výchozí jazyk
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +cs
Content
... ... @@ -1,0 +1,57 @@
1 +== [[Hesla>>uzivatel.hesla.WebHome]] ==
2 +
3 +* [[Jednotné heslo>>doc:.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] - nastavení a reset univerzitního hesla (LDAP/SSO)
4 +* [[WiFi heslo>>doc:.hesla.wifi-heslo.WebHome]] - nastavení hesla pro přístup do univerzitní počítačové sítě
5 +* [[Které systémy používají jaké heslo?>>doc:.hesla.idm-usage.WebHome]]
6 +
7 +
8 +== [[Elektronická pošta (E-mail)>>uzivatel.email.WebHome]] ==
9 +
10 +* [[Webmail aplikace Roundcube>>doc:.email.roundcube.WebHome]]
11 +* [[Microsoft Exchange>>doc:.email.exchange.WebHome]]
12 +* [[Microsoft Office 365>>doc:.email.office365-mail.WebHome]]
13 +* [[Konfigurace poštovních klientů (IMAP/POP3)>>doc:.email.postovni-klienti.WebHome]]
14 +
15 +
16 +== [[Cloudové služby>>uzivatel.cloud.WebHome]] ==
17 +
18 +* [[Microsoft Office 365>>doc:.email.office365-mail.WebHome]]
19 +* [[Google G Suite>>doc:.cloud.google-apps.WebHome]]
20 +
21 +
22 +== [[Certifikáty>>uzivatel.certifikaty.WebHome]] ==
23 +
24 +* Osobní certifikáty TCS (TCS-P)
25 +* Osobní eScience certifikáty
26 +* Serverové certifikáty TCS
27 +* Kvalifikované certifikáty PostSignum
28 +
29 +
30 +== [[Práce s IT v prostředí mimo univerzitu>>doc:.prace-v-it-v-prostredi-mimo-univerzitu.WebHome]] ==
31 +
32 +* Technické vybavení, platformy pro komunikaci, sdílení souborů, online meetingy atd.
33 +
34 +
35 +== [[Publikování uživatelských www stránek a dokumentů>>doc:servery.homel.WebHome]] ==
36 +
37 +* Přístup, omezení, přenos souborů v rámci domovských webových stránek uživatelů.
38 +
39 +
40 +== [[Systém pro správu skupin osob>>uzivatel.sprava-skupin.WebHome]] ==
41 +
42 +* Vytváření a editace skupin osob v organizační struktuře univerzity
43 +
44 +
45 +== [[Životní situace na univerzitě>>faq.situace-uni.WebHome]] ==
46 +
47 +* Rozcestník základních informací a užitečných služeb pro nového studenta/zaměstnance.
48 +
49 +
50 +== [[Průvodce zaměstnance>>doc:.pruvodce-zamestnance.WebHome]] ==
51 +
52 +* Užitečné informace pro nového zaměstnance.
53 +
54 +
55 +== [[Volby do AS>>doc:.volby-do-as.WebHome]] ==
56 +
57 +* Návody k modulu hlasování do Akademického senátu.
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava