Naposledy změněno 28.02.2023 12:42

Show last authors
1 Tento klient umožňuje připojit se k VPN koncentrátoru pomocí běžného webového prohlížeče. Je nutný prohlížeč se zapnutou podporou Javy (lze nainstalovat z [[www.java.com>>url:http://www.java.com]]) nebo ActiveX. Výhodou tohoto klienta proti běžnému VPN klientovi je, že lépe komunikuje ze sítí za firewallem (pro odborníky: používá SSL/TLS místo IPSec). Podporuje i 64-bitové verze Windows.
2
3 (% style="color:#e74c3c" %)Přístup přes VPN klienta je možný pouze z Internetu, nelze ho tedy použít ze školní lokální sítě.
4
5 **Postup při instalaci:**
6
7 1. V prohlížeči si otevřete stránku **[[https:~~/~~/vpn.vsb.cz>>https://vpn.vsb.cz]], v přihlašovacím okně vyberte **skupina VSB** a vyplňte **univerzitní osobní číslo a heslo**.
8 \\[[image:1.png]]
9 **
10 1. Pomocí tlačítka **"Download for..."** si stáhněte instalátor do počítače a následně jej spusťte a VPN klienta nainstalujte.
11 \\[[image:2.png]]
12
13 1. Po instalaci v aplikacích počítače najděte **"Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"** např. hledáním pomocí lupy.
14 \\[[image:3.png]]
15
16 1. Vyplňte adresu VPN koncentrátoru **vpn.vsb.cz** a klikněte na **"Connect"**.
17 \\[[image:4.png]]
18
19 1. V přihlašovacím okně vyplňte **univerzitní osobní číslo a heslo** a potvrďte **"OK"**.
20 \\[[image:5.png]]
21
22 1. Pro odpojení klikněte na **"Disconnect"** v běžící aplikaci.
23 \\[[image:6.png]]
24
25
26 Pozn:
27
28 * Uživatelská dokumentace pro AnyConnect klienta je k dispozici [[zde>>url:http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/anyconnect-secure-mobility-client/products-user-guide-list.html]] (v angličtině).
29
30 * Řešení problému **"Failed to initialize connection subsystem"** (po aktualizaci systému Windows 8.1): [[http:~~/~~/christierney.com/2015/02/11/cisco-anyconnect-failed-to-initialize-connection-subsystem/>>url:http://christierney.com/2015/02/11/cisco-anyconnect-failed-to-initialize-connection-subsystem/]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava