Last modified by on 19.09.2017 16:07

From version 6.3
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:43
To version 7.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:43
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  1. Nyní se můžete připojit. Klepnutím na jméno právě vytvořeného připojení vyvoláte přihlašovací dialog.
18 18  Do pole **USERNAME** zadejte své osobní číslo a zadejte heslo (stejné jako do pošty).
19 -V poli **GROUP** nechte VSB, případně si vyberte některou z [[dalších možností nastavení>>tuonet.vpn-skupiny]].
19 +V poli **GROUP** nechte VSB, případně si vyberte některou z [[dalších možností nastavení>>tuonet.vpn.vpn-skupiny.WebHome]].
20 20  Stisknutím **OK** se připojíte.
21 21  
22 22  [[[[image:conn.png||width="512"]]>>attach:conn.png||rel="__blank"]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava